PL EN
Nowe inwestycje w Kopalni Bazaltu Sulików
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
RADAN BAZALT Sp. o. o. Kopalnia Bazaltu Sulików
 
 
Mining Science 2013;136(Special Issue 43):213-222
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na przykładzie działań inwestycyjnych prowadzonych w Kopalni Bazaltu Sulików w latach 2008–2012 zaprezentowano innowacyjne metody zarządzania oparte na wdrażaniu programów poprawy produktywności. Przedstawiono jak powstawał nowy zakład z kolejnymi obiektami przeróbczymi, zintegrowanym, wielowariantowym, elastycznym system produkcyjnym, odpowiednio reagującym na potrzeby rynku.
 
REFERENCJE (3)
1.
Dokumentacja technologiczna Kopalni Bazaltu Sulików z lat 2008–2012.
 
2.
]2] Dane analityczno-ekonomiczno Kopalni Bazaltu Sulików za okres 2007–2012.
 
3.
KOSIERADZKA A., Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwach, C.H. Beck, 2012.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top