PL EN
ANALIZA UKŁADU KRUSZENIA RUDY W ZWR LUBIN
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Techniczno-Przyrodniczy Politechniki Wrocławskiej
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):111-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono wyniki analizy efektywności technologicznej układu kruszenia w instalacji rozdrabiania rudy kopalni Lubin. Efekt rozdrabiania mierzono średnim ziarnem produktu kruszenia w tzw. ciągach węglanowym (I) i piaskowcowym (II). Badano m.in. wpływ zamknięcia obiegu nadziarna oraz zastąpienie kruszarek młotkowych kruszarkami stożkowymi. Obliczenia symulacyjne pokazały, że zamknięcie obiegu nadziarna pozwala zmniejszyć średnie ziarno w produkcie I-ciągu niemal dwukrotnie.
 
REFERENCJE (4)
1.
KRZEMIŃSKA M., MALEWSKI J., 2011, Energochłonność operacji przygotowania rud do wzbogacania w kopalniach LGOM, Przegląd Górniczy, nr 7–8.
 
2.
MALEWSKI J., 1988, Efektywność operacji przesiewania, Górnictwo Odkrywkowe, nr 5–6.
 
3.
MALEWSKI J., 2014, Dobór maszyn w układach przeróbki skał, Mining Science – Mineral Aggregates, Vol 21(1), 139–150.
 
4.
MALEWSKI J., 2014, Obliczanie schematów technologicznych przeróbki skał, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 1, 52–56.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top