120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

ANALYSIS OF THE CRUSHING SYSTEM IN THE LUBIN ORE MINE

 
1
Wydział Techniczno-Przyrodniczy Politechniki Wrocławskiej
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):111–118
ABSTRACT
The paper presents results of crushing system analysis, that is being used as subsystem in the Lubin ore mine processing installation. Crushing effect was measured with average particle size in final crushing product of carbonate (I) and sandstone (II) subsystems. Impact of the crushing circuit looping, used for avoid oversize in the final product, as well as effect of modernizing of processing machinery on system efficiency has been studied. Simulations showed that looped circuits, against unlopped, reduce twice the average grain size in the final product.
 
REFERENCES (4):
1. KRZEMIŃSKA M., MALEWSKI J., 2011, Energochłonność operacji przygotowania rud do wzbogacania w kopalniach LGOM, Przegląd Górniczy, nr 7–8.
2. MALEWSKI J., 1988, Efektywność operacji przesiewania, Górnictwo Odkrywkowe, nr 5–6.
3. MALEWSKI J., 2014, Dobór maszyn w układach przeróbki skał, Mining Science – Mineral Aggregates, Vol 21(1), 139–150.
4. MALEWSKI J., 2014, Obliczanie schematów technologicznych przeróbki skał, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 1, 52–56.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586