PL EN
ANALYSIS OF THE CRUSHING SYSTEM IN THE LUBIN ORE MINE
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Techniczno-Przyrodniczy Politechniki Wrocławskiej
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):111-118
 
ABSTRACT
The paper presents results of crushing system analysis, that is being used as subsystem in the Lubin ore mine processing installation. Crushing effect was measured with average particle size in final crushing product of carbonate (I) and sandstone (II) subsystems. Impact of the crushing circuit looping, used for avoid oversize in the final product, as well as effect of modernizing of processing machinery on system efficiency has been studied. Simulations showed that looped circuits, against unlopped, reduce twice the average grain size in the final product.
 
REFERENCES (4)
1.
KRZEMIŃSKA M., MALEWSKI J., 2011, Energochłonność operacji przygotowania rud do wzbogacania w kopalniach LGOM, Przegląd Górniczy, nr 7–8.
 
2.
MALEWSKI J., 1988, Efektywność operacji przesiewania, Górnictwo Odkrywkowe, nr 5–6.
 
3.
MALEWSKI J., 2014, Dobór maszyn w układach przeróbki skał, Mining Science – Mineral Aggregates, Vol 21(1), 139–150.
 
4.
MALEWSKI J., 2014, Obliczanie schematów technologicznych przeróbki skał, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 1, 52–56.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top