PL EN
ALKALI REACTIVITY OF AGGREGATES
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):101–110
 
ABSTRACT
This paper discusses the phenomenon of alkali reactivity of aggregates. The types, mechanism and symptoms of alkali-aggregate reaction are discussed. A potentially reactive minerals and rocks are listed. The methodology for alkali reactivity identifying is discussed. The current state of testing rules for alkali reactivity in Poland is presented.
 
REFERENCES (19)
1.
AAR-0, 2003, Outline Guide to the Use of RILEM Methods in Assessments of Alkali-Reactivity Potential of Aggregates.
 
2.
AAR-1, 2003, Petrographical Examination.
 
3.
AAR-2, 2002, Detection of potential alkali-reactivity - Accelerated mortar-bar test method for aggregates.
 
4.
AAR-3, 2000, Detection of potential alkali-reactivity - 38ºC test method for aggregate combinations using concrete prisms.
 
5.
AAR-4.1, 2004, Detection of potential alkali-reactivity - 60ºC test method for aggregate combinations using concrete prisms.
 
6.
AAR-5, 2003, Rapid Preliminary Screening Test for Carbonate Aggregates.
 
7.
AAR-6, 2007, Alkali-Reactivity. Prevention, assessment, specification and diagnosis.
 
8.
GILLOTT I.E., 1969, Mechanism of the alkali-carbonate rock reaction, Eng. Geolog.
 
9.
GÓRALCZYK S., 2000, Reaktywność kruszyw ze skał węglanowych, praca doktorska, AGH, Kraków.
 
10.
HADLEY D.W., 1964, Alkali reactivity of dolomite carbonate rock, Highway Research Board, Vol. 40.
 
11.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rp z dnia 14 maja 2014 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U.2014.883.
 
12.
PARTNER, 2000, European Standard Tests to Prevent Alkali Reactions in Aggregates”.
 
13.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
 
14.
PN-91/B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
 
15.
PN-92/B-06714-46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką.
 
16.
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.
 
17.
Project Competitive and Sustainable Growth, 2002.
 
18.
RILEM TC 219 ACS, 2001, Alcali-Aggregate Reaqctions in Concrete Structures.
 
19.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586