120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

EKONOMICZNA OCENA MODERNIZACJI UKŁADU KRUSZENIA RUDY W ZWR LUBIN

Jerzy Malewski 1  ,  
 
1
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
Mining Science 2016;23(Special Issue 1):107–114
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
The paper presents results of crushing system analysis, that is used as subsystem in the Lubin ore mine processing installation. Crushing effect was measured with average particle size in final crushing product of carbonate (I) and sandstone (II) ore subsystems. Impact of the crushing circuit looping, used to avoid oversize in the final product, as well as effect of modernizing of processing machinery on system efficiency has been studied. Simulations showed that looped circuits, against unlopped, reduce twice the average grain size in the final product. Even the production cost per unit capacity $/m3 is decreased by 28%, or twice of that relating to the size reduction ratio.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jerzy Malewski   
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
 
REFERENCJE (4):
1. MALEWSKI J., 2015, Analiza układu kruszenia rudy w ZWR Lubin, Mining Science, vol. 22(1), 93–93.
2. Mining & Mill Equipment Cost, and Estimator Guide, 2010, InfoMine Inc.
3. ŹREBIEC M., 2015, Koncepcja i koszty modernizacji układu pierwszego stadium kruszenia w ZWR.
4. Lubin, Praca dyplomowa, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586