120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

System inicjowania zapalnikiem elektronicznym HotShot

Michał Janiak 1  ,  
 
1
EPC-Polska Sp. z o.o.
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):121–129
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Opisano system inicjowania materiałów wybuchowych zapalnikami elektronicznymi HotShot 3G produkcji firmy DetNet South Africa (Pty) Ltd. System ten składa się z zapalnika elektronicznego programowalnego o czasie opóźnienia od 0 do 20 000 ms, zapalarki i złącz.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Michał Janiak   
EPC-Polska Sp. z o.o., 55-050 Sobótka, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58
 
REFERENCJE (5):
1. EPC-POLSKA, Instrukcja bezpiecznego stosowania zapalników HotShot (Instrukcja wykonywania robót strzałowych przy użyciu zapalników elektronicznych HotShot), 2009.
2. GIG, KOPALNIA DOŚWIADCZALNA ,,BARBARA”, Opinia techniczna Nr 1,2,3,4/10, 2010.
3. EPC-POLSKA, Arkusz danych technicznych, 2009.
4. EPC-POLSKA, Karta charakterystyki zapalnika elektronicznego HotShot, 2009.
5. BIRD N., VAN WYK R.L., OSTIADEL W., JANIAK M., Bezpieczeństwo i zabezpieczenia: minimalizacja zagrożenia związanego z zapalnikami elektronicznymi, Górnictwo środowisko, nr V/2008, GIG, 2008.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586