PL EN
Technologiczne możliwości wykorzystania odpadów powstających w górnictwie węgla kamiennego do produkcji kruszyw
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 
 
Autor do korespondencji
Stefan Góralczyk   

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):93-104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W górnictwie węgla kamiennego powstaje ok. 30 mln ton odpadów rocznie. W artykule zaprezentowano wyniki projektu „Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego”. Projekt ten wykazał m.in., że technologiczne możliwości wykorzystania odpadów górniczych do produkcji kruszyw mogą być jedną z najbardziej obiecujących i opłacalnych technologii zrównoważonego budownictwa w Polsce.
 
REFERENCJE (10)
1.
BAIC I., GÓRALCZYK S., Diagnoza stanu obecnego rozwoju technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, Przegląd Górniczy, nr 5/2011.
 
2.
BAIC I., WITKOWSKA-KITA B., Technologie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego – diagnoza stanu aktualnego, ocena innowacyjności, analiza SWOT, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 13, Koszalin 2011.
 
3.
BAIC I., GÓRALCZYK S., Diagnoza stanu obecnego rozwoju technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, Konf. Odpady i Środowisko, Kraków 2010.
 
4.
BAIC I., GÓRALCZYK S., Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, KOMEKO 2010 – Innowacyjne Techniki i Technologie – Paliwa – Bezpieczeństwo – Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010.
 
5.
BAIC I., GÓRALCZYK S., Foresight in priority and innovative technologies of hard coal mining waste management”, 14th Conferences on Environment and Mineral Processing, VSB-TU, Ostrava 2010.
 
6.
GÓRALCZYK S., BAIC I., Odpady z górnictwa węgla kamiennego i możliwości ich gospodarczego wykorzystania, Mat. konf. IGSMiE PAN, Kraków, Zakopane 2009.
 
7.
BAIC I., GÓRALCZYK S., Wyniki II etapu projektu Foresight OGWK, Ekologia Przemysłowa, nr 3, 2010.
 
8.
GÓRALCZYK S., Foresight – Priorytetowe i innowacyjne technologie zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, Szkoła Eksploatacji Podz., Kraków 2010.
 
9.
GÓRALCZYK S. (red.), Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego, Warszawa 2011.
 
10.
KOZIOŁ W., PIOTROWSKI Z., POMYKAŁA R., MACHNIAK Ł., BAIC I., WITKOWSKA-KITA B., LUTYŃSKI A., BLASCHKE W., Metoda AHP jako sposób oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego, Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych – Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top