PL EN
Technological feasibility of using the hard coal mining waste for the production of aggregates
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 
 
Corresponding author
Stefan Góralczyk   

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):93-104
 
ABSTRACT
Every year about 30 million tons of hard coal mining waste are produced. In this article we present the results of the project “Foresight on priority and innovative technologies for hard coal mining waste management” which proved, inter alia, that the technological feasibility of using the hard coal mining waste for the production of aggregates as most promising and cost-effective technology of sustainable construction in Poland.
 
REFERENCES (10)
1.
BAIC I., GÓRALCZYK S., Diagnoza stanu obecnego rozwoju technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, Przegląd Górniczy, nr 5/2011.
 
2.
BAIC I., WITKOWSKA-KITA B., Technologie zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego – diagnoza stanu aktualnego, ocena innowacyjności, analiza SWOT, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 13, Koszalin 2011.
 
3.
BAIC I., GÓRALCZYK S., Diagnoza stanu obecnego rozwoju technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, Konf. Odpady i Środowisko, Kraków 2010.
 
4.
BAIC I., GÓRALCZYK S., Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, KOMEKO 2010 – Innowacyjne Techniki i Technologie – Paliwa – Bezpieczeństwo – Środowisko, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010.
 
5.
BAIC I., GÓRALCZYK S., Foresight in priority and innovative technologies of hard coal mining waste management”, 14th Conferences on Environment and Mineral Processing, VSB-TU, Ostrava 2010.
 
6.
GÓRALCZYK S., BAIC I., Odpady z górnictwa węgla kamiennego i możliwości ich gospodarczego wykorzystania, Mat. konf. IGSMiE PAN, Kraków, Zakopane 2009.
 
7.
BAIC I., GÓRALCZYK S., Wyniki II etapu projektu Foresight OGWK, Ekologia Przemysłowa, nr 3, 2010.
 
8.
GÓRALCZYK S., Foresight – Priorytetowe i innowacyjne technologie zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, Szkoła Eksploatacji Podz., Kraków 2010.
 
9.
GÓRALCZYK S. (red.), Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego, Warszawa 2011.
 
10.
KOZIOŁ W., PIOTROWSKI Z., POMYKAŁA R., MACHNIAK Ł., BAIC I., WITKOWSKA-KITA B., LUTYŃSKI A., BLASCHKE W., Metoda AHP jako sposób oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego, Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych – Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top