PL EN
Initiating system with electronic detonator HotShot
 
More details
Hide details
1
EPC-Polska Sp. z o.o.
 
 
Corresponding author
Michał Janiak   

EPC-Polska Sp. z o.o., 55-050 Sobótka, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 58
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):121-129
 
ABSTRACT
The article presents modern initiation system HotShot 3G with electronic detonators made by DetNet South Africa (pty) Ltd. using in Poland by EPC-Poland. The presented system has identification number for HotShot 3G detonator allocated by State Mining Authority and elements of the system have release feature allocated by Central Mining Institute. This system consists of HotShot 3G programmable electronic detonator with delay time from 0 ms to 20 000 ms, exploder (firing equipment) and connectors.
 
REFERENCES (5)
1.
EPC-POLSKA, Instrukcja bezpiecznego stosowania zapalników HotShot (Instrukcja wykonywania robót strzałowych przy użyciu zapalników elektronicznych HotShot), 2009.
 
2.
GIG, KOPALNIA DOŚWIADCZALNA ,,BARBARA”, Opinia techniczna Nr 1,2,3,4/10, 2010.
 
3.
EPC-POLSKA, Arkusz danych technicznych, 2009.
 
4.
EPC-POLSKA, Karta charakterystyki zapalnika elektronicznego HotShot, 2009.
 
5.
BIRD N., VAN WYK R.L., OSTIADEL W., JANIAK M., Bezpieczeństwo i zabezpieczenia: minimalizacja zagrożenia związanego z zapalnikami elektronicznymi, Górnictwo środowisko, nr V/2008, GIG, 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top