PL EN
Rock raw materials resources and output in Świętokrzyskie region in 2009-2013 with demand forecasts
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):17-26
 
ABSTRACT
The changes in rock raw materials reserves in Świętokrzyskie region in 2009–2013 have been presented in the paper. The most important producers have been listed and the dynamics of rock raw materials exploitation for aggregate and cement production have been discussed. Aggregate demand for domestic and local road infrastructure, railway infrastructure and construction industry investments have been presented. As extraction of limestones and marls for the cement industry is significant in the region, foreseen consumption of cement have been pointed out.
 
REFERENCES (5)
1.
BRYCH M., GRZEŚKOWIAK A., PATLA S., ROGOSZ K., ROGOSZ M., NIEĆ, M., KAWULAK M., SALAMON E., MACHNIAK Ł., 2013, Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie świętokrzyskim, Wyd. Poltegor-Instytut, Wrocław.
 
2.
Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 roku, projekt oddany do konsultacji społecznych.
 
3.
KOZIOŁ W., GALOS K. (red.), 2013, Scenariusze zapotrzebowania na kruszywa naturalne w Polsce i w poszczególnych jej regionach, Wyd. Poltegor-Instytut, Wrocław.
 
4.
PIG-PIB, 2009-2013, Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2009, 2010, 2011, 2012, Warszawa.
 
5.
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, uchw. Rady Ministrów 201.2011 r., ostatnia zm. 4.03.2014 r.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top