PL EN
Emerytury pomostowe dla pracowników zakładów górnictwa skalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Nędza
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):201-209
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W referacie przedstawiono na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych zasady przyznawania tego świadczenia. Omówiono zasady oceny wydatku energetycznego oraz obciążenia układu mięśniowo szkieletowego (OWAS), które są podstawą dla konkretnych stanowisk pracy znajdujących się w załącznikach do ustawy. Przedstawiono przykład obliczenia wydatku energetycznego oraz obciążenia układu kostno stawowego dla stanowiska górnik skalnik.
 
REFERENCJE (3)
1.
Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU 2008.237.1656).
 
2.
KORADECKA D. i in., Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, Wyd. CIOP, Warszawa 1997.
 
3.
GÓRSKA E., Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top