120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Emerytury pomostowe dla pracowników zakładów górnictwa skalnego

 
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):201–209
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W referacie przedstawiono na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych zasady przyznawania tego świadczenia. Omówiono zasady oceny wydatku energetycznego oraz obciążenia układu mięśniowo szkieletowego (OWAS), które są podstawą dla konkretnych stanowisk pracy znajdujących się w załącznikach do ustawy. Przedstawiono przykład obliczenia wydatku energetycznego oraz obciążenia układu kostno stawowego dla stanowiska górnik skalnik.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zbigniew Nędza
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
REFERENCJE (3):
1. Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU 2008.237.1656).
2. KORADECKA D. i in., Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, Wyd. CIOP, Warszawa 1997.
3. GÓRSKA E., Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2007.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586