120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Możliwości wykorzystania analizy wymiarowej w badaniach oporu przeginania taśmy na bębnach przenośnika

 
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):25–32
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W dążeniu do zmniejszenia energochłonności przenośników taśmowych poszukuje się możliwo- ści obniżenia ich oporów głównych i skupionych. W przenośnikach kopalń podziemnych, na wymiarowanie ich napędów o stosunkowo małych średnicach i licznych bębnach, istotny wpływ mają opory przeginania taśmy zaliczane do oporów skupionych. Na drodze badań doświadczalnych poszukuje się możliwości dokładniejszego oszacowania tych oporów dla zapewnienia optymalnych cech konstrukcyjnych napędów. W artykule wskazano możliwości wykorzystania analizy wymiarowej w tym zakresie.
 
REFERENCJE (7):
1. BUCKINGHAM E., 1914, On Physically Similar Systems. Physical Revievs IV, 4.
2. DROBOT S., 1954, O analizie wymiarowej. Zast. Mat. 1954.
3. GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., KASZUBA D., 2014, Koncepcja badań oporów przeginania taśmy na bębnie. XXII Międzynarodowe Sympozjum, Zakopane "Transport taśmowy a optymalizacja pracy pod ziemią", s. 74-81.
4. GŁADYSIEWICZ L., 2003, Przenośniki taśmowe. Teoria i obliczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
5. MÜLLER L., 1961, Teoria podobieństwa mechanicznego. WNT, Warszawa.
6. NOWAK Z., 1969: Ogólna metoda wyznaczania zupełnego układu iloczynów bezwymiarowych. Czasopismo Techniczne, z.
7. ŻUR T., HARDYGÓRA M., 1979, Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wydawnictwo „Śląsk” Katowice.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586