PL EN
Possibilities of dimensional analysis implementation in the investigations of belt inclination resistance on conveyor drums
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):25-32
 
ABSTRACT
The article presents possibilities of implementation of the dimensional analysis in the investigations of belt inclination resistance on conveyor drums. In the aim of decreasing of belt conveyor energy consumption one is looking for the reducing of their main and concentrated resistances. The belt inclination resistances, treated as concentrated ones in underground mine conveyors have an essential influence on dimensioning of their drives with relatively little averages and numerous drums. On the way of experimental investigations one has been searching the possibilities of more precise estimation of these resistances to assure the optimal drive construction features.
 
REFERENCES (7)
1.
BUCKINGHAM E., 1914, On Physically Similar Systems. Physical Revievs IV, 4.
 
2.
DROBOT S., 1954, O analizie wymiarowej. Zast. Mat. 1954.
 
3.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., KASZUBA D., 2014, Koncepcja badań oporów przeginania taśmy na bębnie. XXII Międzynarodowe Sympozjum, Zakopane "Transport taśmowy a optymalizacja pracy pod ziemią", s. 74-81.
 
4.
GŁADYSIEWICZ L., 2003, Przenośniki taśmowe. Teoria i obliczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
5.
MÜLLER L., 1961, Teoria podobieństwa mechanicznego. WNT, Warszawa.
 
6.
NOWAK Z., 1969: Ogólna metoda wyznaczania zupełnego układu iloczynów bezwymiarowych. Czasopismo Techniczne, z.
 
7.
ŻUR T., HARDYGÓRA M., 1979, Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wydawnictwo „Śląsk” Katowice.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top