120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

Laboratory measurements of the force centering the belt

Piotr Kulinowski 1  ,  
 
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):73–84
ABSTRACT
The paper deals with the design and the laboratory tests of the stand used to measurement the friction force centering the belt. This force is generated on the cylindric surface of a skewed roller. Laboratory tests were carried out for various values of belt speed, pressure force and the skew angle of the idler axis relative to the direction of belt movement.
 
REFERENCES (6):
1. FURMANIK K., JABŁOŃSKI R.: Zagadnienie współpracy ciernej taśmy z krążnikiem centrującym. Transport przemysłowy 3(9), s. 26-29, 2002.
2. FURMANIK K.: Zagadnienie współpracy ciernej taśmy przenośnikowej z krążnikiem centrującym, Zagadnienia eksploatacji maszyn, (Vol. 35), 2000, s. 9-21.
3. FURMANIK K., KULINOWSKI P., WĘDRYCHOWICZ D.: Teoria podobieństwa w modelowaniu fizycznym przenośnika taśmowego, XX Międzynarodowe Sympozjum FTT Wolbrom, "20 lat doświadczeń i perspektywy rozwoju transportu taśmowego", Zakopane 9-11 maja 2012, str 110-117.
4. PIOTROWSKI M.: Układ do pomiaru siły centrującej zestawu krążnikowego. Praca dyplomowa magisterska AGH, Kraków 2014.
5. SIEDLAR A.: Teoria działania napędu przenośników taśmowych. Kraków Wydawnictwo AGH, 1990.
6. ŻUR T., HARDYGÓRA M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wydanie drugie, Katowice Wydaw. „Śląsk” 199.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586