PL EN
Forecasts of St belts core condition changes based on belt sections working time and the conveyor length
 
More details
Hide details
1
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska
 
2
PGE GiEK SA Oddział KWB Turów
 
3
Laboratorium Romana Martyny (LRM-NDE)
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):5-14
 
ABSTRACT
The paper presents the first results of steel cord condition diagnosis of conveyor belts according to working time of belt sections and the length of the conveyor. Steel cord condition of belt loops were investigated by 2 magnetic scanners: HRDS (modified EyeQ system) and the LRM scanner developed by servicing firm. In the first case the belts in one of lignite mines were examined, and in the second case the belt loop in one of hard coal mines. Number of damages per 1 meter of belts were investigated. The regression curves for the rate of cord damages over time were selected. Given the demonstrated impact of the length of the conveyor length onto the accumulated energy within one belt loop cycle around conveyor (prof. T.Żur’s belt wear model) the effect of these factors on the rate of belt damages increase a special 2 variables non-linear regression function was chosen. These are the first quantitative results of such research in Poland. The belief that over time the rate of appearance of defects increases was proven and may allow on forecasts of belt replacements time.
 
REFERENCES (9)
1.
BŁAŻEJ R., 2014. A high-resolution system for automatic diagnosing the condition of the core of conveyor belts with steel cords. XIII International Technical Systems Degradation Conference, TSD, Liptovský Mikuláš, 23-26 April, Warszawa: Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, cop. s. 61-65.
 
2.
BŁAŻEJ R., JURDZIAK L., ZIMROZ R., HARDYGÓRA M., KAWALEC W., 201 Inteligentny system do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych – cele i założenia projektu badawczego. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 4, s. 10-16.
 
3.
BLAŻEJ R., ZIMROZ R, NOWAK R., GRZYB K., KURP L. (2010). Rozbudowa funkcjonalności systemu EyeQ do diagnostyki rdzenia taśm typu ST. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 2010, nr 3, s. 24-28.
 
4.
DOMAŃSKI A. 201 Ocena efektywności diagnostyki rdzenia taśm przenośnikowych na podstawie zmodernizowanego systemu EyeQ. Politechnika Wrocławska (praca mgr niepub.).
 
5.
JURDZIAK L., 1988. Określenie wpływu długości przenośnika na trwałość taśm przenośnikowych w kopalni podziemnej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa P.Wr. Nr 50, Seria: Konferencje Nr 11, Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego, Wrocław.
 
6.
JURDZIAK L.; BŁAŻEJ R., 2014. Oszacowanie kosztów wymian taśm w kopalni podziemnej z uwzględnieniem konsekwencji awarii taśm i wdrożenia urządzeń prewencyjnych. Materiały konferencyjne XIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej (dok.elektr.), Kraków, 24–28.02.2014 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków: 2014. s. 1-11.
 
7.
ŻUR T., 1975. Metoda obliczania trwałości taśm przenośnikowych, Górnictwo Odkrywkowe 1975, nr 1.
 
8.
ŻUR T., 1980. Przenośniki taśmowe stosowane w górnictwie, "Śląsk", Katowice 1980.
 
9.
ŻUR T., 1983. Die Grundlagen einer Berechnungsmethode zur Bestimmung der Lebensdauer von Fördergurten, Neue Bergbautechnik 13 Jg., Heft 9, Sept. 1983, p. 513-515.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top