PL EN
The influence of idlers on energy consumption of belt conveyor
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
2
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska.
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):61-72
 
ABSTRACT
The article presents a method and results of measuring of rolling resistance to motion under additional load. Currently, identification of rolling resistance of idler takes place without additional load. But different constructions of idler, different stiffness causes that idler produced by another manufacturer have incomparable characteristic. The measuring unit based on patent application was presented. The result of measuring and calculating are a valuable source of information of their power consumption.
 
REFERENCES (8)
1.
BUKOWSKI J., GŁADYSIEWICZ L., KISIELEWSKI W., KRÓL R., Eksploatacyjne badania obciążeń krążników nośnych, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 3, s. 46-50, Wrocław 201.
 
2.
BUKOWSKI J., GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., Tests of belt conveyor resistance to motion, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, nr 3, s. 17-25, 2011.
 
3.
KRÓL R., Metody badań i doboru elementów przenośnika taśmowego z uwzględnieniem losowo zmiennej strugi urobku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 201.
 
4.
BUKOWSKI J., Wpływ obciążeń eksploatacyjnych na opór obracania krążników. Praca doktorska, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskie, Wrocław 2012 (niepublikowana).
 
5.
FURMANIK K., KASZA P., Mobilne stanowisko do badania oporów obracania krążników niekonwencjonalnej konstrukcji. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 1(19)/2013 str.17-20; ISSN 1899-5489.
 
6.
KRÓL R, KISIELEWSKI W., Urządzenie do badania oporów obracania krążników pod obciążeniem. Zgłoszenie patentowe nr P406829 z dn. 13.01.2014.
 
7.
KRÓL R., GŁADYSIEWICZ L., WAJDA A., 2010: Analiza rozkładu obciążeń krążników nośnych przenośnika taśmowego, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
8.
GŁADYSIEWICZ L., ZAWILAK J., KRÓL R., KAWALEC W., WOŹNIAK D., KISIELEWSKI W., KASZUBA D., Opracowanie specyfikacji parametrów nowej generacji podzespołów przenośnika taśmowego w oparciu o wyniki prac studialnych i badań laboratoryjnych. Raporty Inst. Gór. PWroc. 2014, Ser. SPR nr 11.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top