PL EN
Wpływ krążników na energochłonność przenośnika taśmowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
2
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska.
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):61-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono porównawczą ocenę jakości krążników stosowanych w kopalni podziemnej, opartą na wynikach badań oporów obracania pod obciążeniem. Przedstawiono stanowisko pomiarowe oraz przyjętą metodykę prowadzonych badań. W efekcie prowadzonych badań laboratoryjnych wyznaczono indywidualne charakterystyki krążników nośnych przyjętych do analizy. Wykazano wyraźny wpływ obciążenia promieniowego krążnika na jego opór obracania. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych wykorzystano do obliczeń symulacyjnych energochłonności przenośnika ta- śmowego.
 
REFERENCJE (8)
1.
BUKOWSKI J., GŁADYSIEWICZ L., KISIELEWSKI W., KRÓL R., Eksploatacyjne badania obciążeń krążników nośnych, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 3, s. 46-50, Wrocław 201.
 
2.
BUKOWSKI J., GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., Tests of belt conveyor resistance to motion, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, nr 3, s. 17-25, 2011.
 
3.
KRÓL R., Metody badań i doboru elementów przenośnika taśmowego z uwzględnieniem losowo zmiennej strugi urobku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 201.
 
4.
BUKOWSKI J., Wpływ obciążeń eksploatacyjnych na opór obracania krążników. Praca doktorska, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskie, Wrocław 2012 (niepublikowana).
 
5.
FURMANIK K., KASZA P., Mobilne stanowisko do badania oporów obracania krążników niekonwencjonalnej konstrukcji. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 1(19)/2013 str.17-20; ISSN 1899-5489.
 
6.
KRÓL R, KISIELEWSKI W., Urządzenie do badania oporów obracania krążników pod obciążeniem. Zgłoszenie patentowe nr P406829 z dn. 13.01.2014.
 
7.
KRÓL R., GŁADYSIEWICZ L., WAJDA A., 2010: Analiza rozkładu obciążeń krążników nośnych przenośnika taśmowego, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
8.
GŁADYSIEWICZ L., ZAWILAK J., KRÓL R., KAWALEC W., WOŹNIAK D., KISIELEWSKI W., KASZUBA D., Opracowanie specyfikacji parametrów nowej generacji podzespołów przenośnika taśmowego w oparciu o wyniki prac studialnych i badań laboratoryjnych. Raporty Inst. Gór. PWroc. 2014, Ser. SPR nr 11.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top