120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

OCENA SKUTECZNOŚCI WYTŁUMIENIA KRĄŻNIKÓW ZA POMOCĄ ANALIZY MODALNEJ

Wojciech Sawicki 1  ,  
 
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
Mining Science 2006;VIII(1):179–185
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W poniższej pracy przeprowadzono ocenę skuteczności wytłumienia krążników z użyciem analizy modalnej. Pokazano że tłumienie modalne ma bezpośredni związek z tłumieniem rzeczywistym struktury. Analizę modalna przeprowadzono dla siedmiu krążników z czego sześć posiadało dodatkowe elementy tłumiące. Uśrednione wartości tłumienia modalnego tych modyfikowanych krążników zostały porównane do krążnika referencyjnego.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wojciech Sawicki   
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCJE (2):
1. HORSTMEIER R. Zur Schallemission von Gurtförderanlagen, praca doktorska, Uniwersytet w Hanowerze, 1981.
2. TRANSDUCERS & CONDITINIONG. Bruel&Kjear interactive CD-ROM, 1999.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586