PL EN
OCENA SKUTECZNOŚCI WYTŁUMIENIA KRĄŻNIKÓW ZA POMOCĄ ANALIZY MODALNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Sawicki   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):179-185
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W poniższej pracy przeprowadzono ocenę skuteczności wytłumienia krążników z użyciem analizy modalnej. Pokazano że tłumienie modalne ma bezpośredni związek z tłumieniem rzeczywistym struktury. Analizę modalna przeprowadzono dla siedmiu krążników z czego sześć posiadało dodatkowe elementy tłumiące. Uśrednione wartości tłumienia modalnego tych modyfikowanych krążników zostały porównane do krążnika referencyjnego.
 
REFERENCJE (2)
1.
HORSTMEIER R. Zur Schallemission von Gurtförderanlagen, praca doktorska, Uniwersytet w Hanowerze, 1981.
 
2.
TRANSDUCERS & CONDITINIONG. Bruel&Kjear interactive CD-ROM, 1999.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top