PL EN
ZROBY POEKSPLOATACYJNE JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA GAZOWO-TERMICZNEGO W KOPALNIACH PODZIEMNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
KGHM CUPRUM, sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu
 
2
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Madeja-Strumińska   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):187-205
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono koncepcję oceny zmian czasowych ciśnienia barycznego w przestrzeni otamowanych zrobów lub pól pożarowych przy zniżkach lub zwyżkach barometrycznych. Przedstawiona metoda umożliwia wyznaczanie współczynników wyrównywania ciśnień, ocenę szczelności izolacji zamkniętych przestrzeni oraz analizę zagrożeń związanych z wymianę atmosfery zrobowej lub pól pożarowych z czynnymi wyrobiskami górniczymi. Problematykę artykułu zilustrowano 5-cioma uogólnionymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki górniczej kopalń węgla kamiennego i rud miedzi.
 
REFERENCJE (14)
1.
BUDRYK W., 1951, Wentylacja kopalń, Część I, Przewietrzanie wyrobisk, PWT, Katowice, 63-67.
 
2.
DRENDA J., 1984, Wyznaczanie oporów aerodynamicznych tam wentylacyjnych dla projektowania lub rekonstrukcji systemu wentylacji kopalń. Przegląd Górniczy nr 3.
 
3.
KAJDASZ Z., MARKEFKA P., STEFANOWICZ T., 2002, Zagrożenia aerologiczne wywołane w kopalniach zmianami ciśnienia barometrycznego – Sposób eliminowania. Ratownictwo Górnicze, 2, 10-15.
 
4.
MADEJA-STRUMIŃSKA B., STRUMIŃSKI A., 1998, Aerotermodynamika górnicza. Wyd. Śląsk, Katowice, 48-59, 78-93.
 
5.
MADEJA-STRUMIŃSKA B., STRUMIŃSKI A., 2004a, Projektowanie naturalno-wymuszonych rozpływów powietrza w kopalniach podziemnych. Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław, 48-58.
 
6.
MADEJA-STRUMIŃSKA B., STRUMIŃSKI A., 2004b, Optymalizacja wymuszonych rozpływów powietrza w warunkach skrępowanych oraz ocena wybranych zagrożeń w kopalniach podziemnych. Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław, 83-98.
 
7.
PONOMARIEW K.K., 1969, Układanie i rozwiązywanie równań różniczkowych w technice. WNT, Warszawa, 13-28, 69-72.
 
8.
ROSIEK F., SIKORA M., URBAŃSKI J., 1998, Ocena szczelności tam wentylacyjnych w kopalniach LGOM. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., Studia i Materiały 27, Górnictwo i geologia IV, Wrocław, 81-82, 97.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia ruchu i specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, Dz. U. Nr 139, poz. 1169.
 
10.
STRUMIŃSKI A., MADEJA-STRUMIŃSKA B., 2004, Wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na zagrożenie gazowe na górniczych terenach poeksploatacyjnych. Cuprum, 2 (31), 51-64.
 
11.
SZLĄZAK J., 1984, Przegląd stosowanych technologii uszczelniania zrobów zawałowych. Wiadomości Górnicze, 5-6, 119-123.
 
12.
SZLĄZAK J., 2002, Przepływ powietrza przez strefę zawału w świetle badań teoretycznych i eksperymentalnych. WND AGH, Rozprawy, Monografie, 90, Kraków, 10-37.
 
13.
WASILEWSKI S., 2003, Obserwacja ciśnienia powietrza i potencjału aerodynamicznego w kopalni. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 3-4/387, Katowice, 7-19.
 
14.
WASILEWSKI S., 2004, Ciśnienie barometryczne i jego zmiany w kopalniach głębinowych. 3 Szkoła Aerologii Górniczej, Zakopane, 533-546.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top