PL EN
POST MINING EXCAVATION AS A SOURCE OF GAS AND THERMAL HAZARD IN UNDERGROUND MINES
 
More details
Hide details
1
KGHM CUPRUM, sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu
 
2
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Barbara Madeja-Strumińska   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):187-205
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the idea of evaluating the time changes of barometric pressure in the stopped excavation and fire fields during the barometric rises and drops. The presented method allows for determining the coefficients of pressure equalization, evaluation of insulation leaktightness of closed spaces and analysis of hazards resulting from the exchange of gobs and fire fields atmosphere with mining workings. The issues included in the paper are illustrated by five generalized examples taken from practice obtained in copper and hard coal mines.
 
REFERENCES (14)
1.
BUDRYK W., 1951, Wentylacja kopalń, Część I, Przewietrzanie wyrobisk, PWT, Katowice, 63-67.
 
2.
DRENDA J., 1984, Wyznaczanie oporów aerodynamicznych tam wentylacyjnych dla projektowania lub rekonstrukcji systemu wentylacji kopalń. Przegląd Górniczy nr 3.
 
3.
KAJDASZ Z., MARKEFKA P., STEFANOWICZ T., 2002, Zagrożenia aerologiczne wywołane w kopalniach zmianami ciśnienia barometrycznego – Sposób eliminowania. Ratownictwo Górnicze, 2, 10-15.
 
4.
MADEJA-STRUMIŃSKA B., STRUMIŃSKI A., 1998, Aerotermodynamika górnicza. Wyd. Śląsk, Katowice, 48-59, 78-93.
 
5.
MADEJA-STRUMIŃSKA B., STRUMIŃSKI A., 2004a, Projektowanie naturalno-wymuszonych rozpływów powietrza w kopalniach podziemnych. Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław, 48-58.
 
6.
MADEJA-STRUMIŃSKA B., STRUMIŃSKI A., 2004b, Optymalizacja wymuszonych rozpływów powietrza w warunkach skrępowanych oraz ocena wybranych zagrożeń w kopalniach podziemnych. Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław, 83-98.
 
7.
PONOMARIEW K.K., 1969, Układanie i rozwiązywanie równań różniczkowych w technice. WNT, Warszawa, 13-28, 69-72.
 
8.
ROSIEK F., SIKORA M., URBAŃSKI J., 1998, Ocena szczelności tam wentylacyjnych w kopalniach LGOM. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., Studia i Materiały 27, Górnictwo i geologia IV, Wrocław, 81-82, 97.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia ruchu i specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, Dz. U. Nr 139, poz. 1169.
 
10.
STRUMIŃSKI A., MADEJA-STRUMIŃSKA B., 2004, Wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na zagrożenie gazowe na górniczych terenach poeksploatacyjnych. Cuprum, 2 (31), 51-64.
 
11.
SZLĄZAK J., 1984, Przegląd stosowanych technologii uszczelniania zrobów zawałowych. Wiadomości Górnicze, 5-6, 119-123.
 
12.
SZLĄZAK J., 2002, Przepływ powietrza przez strefę zawału w świetle badań teoretycznych i eksperymentalnych. WND AGH, Rozprawy, Monografie, 90, Kraków, 10-37.
 
13.
WASILEWSKI S., 2003, Obserwacja ciśnienia powietrza i potencjału aerodynamicznego w kopalni. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 3-4/387, Katowice, 7-19.
 
14.
WASILEWSKI S., 2004, Ciśnienie barometryczne i jego zmiany w kopalniach głębinowych. 3 Szkoła Aerologii Górniczej, Zakopane, 533-546.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top