PL EN
DETERMINATION OF CARBON DIOXIDE CONTENT IN WATER SAMPLES BY THE USE OF KARAT APPARATUS
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Stanisław Żak   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):207-218
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the whole spectrum of topics related to the determination of gases content in Karat apparatus. The construction of the apparatus is presented, likewise technical instruction of measurement is described. The paper presents also theoretical grounds of calculations of gases content in liquids by the use of values obtained on this apparatus and there is also described precision of the obtained values. Particular attention was paid to the method of calculation of the carbon dioxide content in water, which was introduced by Fresenius and Grünhut. All existed data are based on this method. Author has critically analysed this method and proposed the new theoretical grounds of calculations. These calculations takes into account new, additional paremeters, like: atmospheric pressure, difference of carbon dioxide concentration in pushed-out water and solobility of atmospheric gases in the water. Author made an analysis of the accuracy of this new method of determination the carbon dioxide concntent in water, taking into account the model of water degassing, uncertainty of the measurement and the way of samples collection. Author has made also the estimation of the influence of particular measured values on the measurement error. The new method of calculation gives higher values of measurements, then the method proposed by Fresenius and Grünhut. Author’s method doesn’t require to apply any empirical improvements leading to increase of the values obtained from theoretical calculations of the gas concentration in the water.
 
REFERENCES (11)
1.
APPELO C.A.J., POSTMA D., Geochemistry, groundwater and pollution. A.A.Balkema, Rotterdam, Brookfield, 1999.
 
2.
ATKINS P. W., Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2001.
 
3.
CARROLL J. J., SLUPSKY J. D., MATHER A.E., The solubility of carbon dioxide in water at low pressure., J. Phys. Chem. Ref. Data, vol. 20, No. 6, 1991, s. 1201-1209.
 
4.
CIĘŻKOWSKI W., DULIŃSKI W., JÓZEFKO I., KIEŁCZAWA B., LIBER–MADZIARZ E., WITCZAK S., ZUBER A., ŻAK S., Występowanie, dokumentowanie i eksploatacja endogenicznego dwutlenku węgla w Polsce – poradnik metodyczny, Wrocł. Tow. Naukowe, Wrocław 2002.
 
5.
DOMINIKIEWICZ M., Wody mineralne Polski. Warszawa, PZWL, 1951.
 
6.
FISCHER O., FISCHEROVÁ E., Revision des Haertl-Verfahrens zur Bestimmung von gelästem Kohlendioxid in Mineralwässern. XIII Mezínárodni Kongres Lázeňské Techniky. Karlovy Vary, ČSSR, 30.11-3.12.1987. Sborník přednášek, 1987, s. 436-443.
 
7.
FRESENIUS R., GRŰNHUT L., Apparat zur angenäherten bestimmung des freien Kohlendioxyds in Mineral Wassern. Zeitschrift fűr Analitysche Chemie, 1914, LIII, s. 265-275.
 
8.
KRAJČA J., Plyny v podzemních vodách. SNTL, ALFA, Praha. 1977.
 
9.
ŁAUKAJTYS T., Metody pomiarów i kontroli jakości wody nasyconej CO2 i kąpieli kwasowęglowych. Problemy Uzdrowiskowe, 1973, z. 7 (73), s. 207-227.
 
10.
MADEYSKI A., Urządzenia eksploatacyjne dla wód leczniczych i urządzenia do gazów leczniczych. [w:] Jastrzębski L., Madeyski A., Potocki I. (red.) - Podstawy balneotechniki. Arkady, Warszawa, 1958 s. 171-268.
 
11.
SZMYTÓWNA M., Wody mineralne i metody badań wód mineralnych. Ibidem, 1970 s. 23-83.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top