PL EN
Prognozy zmian stanu rdzenia taśm typu St na podstawie czasu pracy odcinków taśm i długości przenośnika
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska
 
2
PGE GiEK SA Oddział KWB Turów
 
3
Laboratorium Romana Martyny (LRM-NDE)
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):5-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono pierwsze wyniki badań zmiany stanu rdzenia taśm z linkami stalowymi w zależ- ności od czasu pracy odcinków i długości przenośnika. Stan rdzenia pętli taśm badano różnymi skanerami magnetycznymi: HRDS (zmodyfikowany system EyeQ) oraz skanerem firmy LRM. W pierwszym przypadku zbadano taśmy w jednej z kopalń węgla brunatnego, a w drugim pętlę ta- śmy na przenośniku w jednej z kopalń węgla kamiennego. W ramach badań określano ilość uszkodzeń przypadającą na 1 metr bieżący taśmy. Dobrano krzywe regresji dla tempa narastania uszkodzeń w czasie pracy taśmy. Z uwagi na wykazany wpływ długości przenośnika na ilość energii akumulowanej przez taśmę (model trwałości taśmy prof. T. Żura) zbadano wpływ tego czynnika na tempo narastania uszkodzeń. Dobrano nieliniową regresję 2 zmiennych. Są to pierwsze ilościowe wyniki takich badań w Polsce i na świecie. Potwierdzają przypuszczenia, że z upływem czasu tempo pojawiania się uszkodzeń się zwiększa, a jego identyfikacja może pozwolić na prognozę momentu wymiany taśmy.
 
REFERENCJE (9)
1.
BŁAŻEJ R., 2014. A high-resolution system for automatic diagnosing the condition of the core of conveyor belts with steel cords. XIII International Technical Systems Degradation Conference, TSD, Liptovský Mikuláš, 23-26 April, Warszawa: Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, cop. s. 61-65.
 
2.
BŁAŻEJ R., JURDZIAK L., ZIMROZ R., HARDYGÓRA M., KAWALEC W., 201 Inteligentny system do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych – cele i założenia projektu badawczego. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 4, s. 10-16.
 
3.
BLAŻEJ R., ZIMROZ R, NOWAK R., GRZYB K., KURP L. (2010). Rozbudowa funkcjonalności systemu EyeQ do diagnostyki rdzenia taśm typu ST. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 2010, nr 3, s. 24-28.
 
4.
DOMAŃSKI A. 201 Ocena efektywności diagnostyki rdzenia taśm przenośnikowych na podstawie zmodernizowanego systemu EyeQ. Politechnika Wrocławska (praca mgr niepub.).
 
5.
JURDZIAK L., 1988. Określenie wpływu długości przenośnika na trwałość taśm przenośnikowych w kopalni podziemnej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa P.Wr. Nr 50, Seria: Konferencje Nr 11, Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego, Wrocław.
 
6.
JURDZIAK L.; BŁAŻEJ R., 2014. Oszacowanie kosztów wymian taśm w kopalni podziemnej z uwzględnieniem konsekwencji awarii taśm i wdrożenia urządzeń prewencyjnych. Materiały konferencyjne XIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej (dok.elektr.), Kraków, 24–28.02.2014 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków: 2014. s. 1-11.
 
7.
ŻUR T., 1975. Metoda obliczania trwałości taśm przenośnikowych, Górnictwo Odkrywkowe 1975, nr 1.
 
8.
ŻUR T., 1980. Przenośniki taśmowe stosowane w górnictwie, "Śląsk", Katowice 1980.
 
9.
ŻUR T., 1983. Die Grundlagen einer Berechnungsmethode zur Bestimmung der Lebensdauer von Fördergurten, Neue Bergbautechnik 13 Jg., Heft 9, Sept. 1983, p. 513-515.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top