PL EN
Pomiary laboratoryjne siły centrującej taśmę
 
Więcej
Ukryj
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 2):73-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono projekt i wyniki badań testowych stanowiska laboratoryjnego służącego do pomiaru wartości siły centrującej taśmę, wytworzonej na powierzchni zukosowanego krążnika walcowego. Badania laboratoryjne przeprowadzono dla różnych wartości prędkości taśmy i kąta zukosowania osi krążnika względem kierunku biegu taśmy, przy zmiennej wartości siły nacisku taśmy na krążnik.
 
REFERENCJE (6)
1.
FURMANIK K., JABŁOŃSKI R.: Zagadnienie współpracy ciernej taśmy z krążnikiem centrującym. Transport przemysłowy 3(9), s. 26-29, 2002.
 
2.
FURMANIK K.: Zagadnienie współpracy ciernej taśmy przenośnikowej z krążnikiem centrującym, Zagadnienia eksploatacji maszyn, (Vol. 35), 2000, s. 9-21.
 
3.
FURMANIK K., KULINOWSKI P., WĘDRYCHOWICZ D.: Teoria podobieństwa w modelowaniu fizycznym przenośnika taśmowego, XX Międzynarodowe Sympozjum FTT Wolbrom, "20 lat doświadczeń i perspektywy rozwoju transportu taśmowego", Zakopane 9-11 maja 2012, str 110-117.
 
4.
PIOTROWSKI M.: Układ do pomiaru siły centrującej zestawu krążnikowego. Praca dyplomowa magisterska AGH, Kraków 2014.
 
5.
SIEDLAR A.: Teoria działania napędu przenośników taśmowych. Kraków Wydawnictwo AGH, 1990.
 
6.
ŻUR T., HARDYGÓRA M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wydanie drugie, Katowice Wydaw. „Śląsk” 199.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top