PL EN
Sprzężenie cierne w układach napędowych krótkich przenośników taśmowych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):65-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W bębnowych napędach przenośników taśmowych energia napędowa przekazywana z napędu do taśmy jest tym większa, im większy jest współczynnik tarcia między powierzchnią bębna a taśmy. Przenośniki taśmowe stosowane w górnictwie skalnym zazwyczaj pracują w warunkach zapylenia oraz oddziaływania warunków atmosferycznych. Przedstawiono metodę i wyniki badań współczynnika tarcia między taśmą i gumową płytą o powierzchni rowkowanej i powierzchni płaskiej, dla różnego stanu zanieczyszczeń tych powierzchni. Przeanalizowano wpływ zmian wartości współczynnika tarcia na sprzężenie cierne bębnowych napędów przenośników taśmowych.
 
REFERENCJE (8)
1.
BIELIŃSKI D., 2009, Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej', Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB.
 
2.
FURMANIK K., 2006, Drgania wzbudzane tarciem suchym. Teoria, eksperyment, symulacja, Rozprawy Monografie nr 157, AGH, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne.
 
3.
GŁADYSIEWICZ L., 2003, Przenośniki taśmowe. Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. PWr.
 
4.
GŁADYSIEWICZ L., WOZNIAK D., 2011, Badania współczynnika tarcia dla potrzeb modelowania sprzężenia ciernego taśmy przenośnikowej z cięgnem napędu pośredniego, Transport przemysłowy i maszyny robocze, nr 4 (14).
 
5.
GŁĄB P., BIELIŃSKI D., MACIEJEWSKA K., 2004, Próba analizy zjawiska „stick-slip" dla elastomerów, Tribologia nr 4, 43-49.
 
6.
KULINOWSKI P., 2012, Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników taśmowych, Wyd. AGH, Kraków.
 
7.
KUŁACZ J., 2013, Wpływ rowkowania jednej z powierzchni pary ciernej guma-guma na współczynnik tarcia suwnego, Praca dyplomowa, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, PWr., niepubl.
 
8.
WIELEBA W., 2002, Analiza procesów tribologicznych zachodzących podczas współpracy kompozytów PTFEze stalą, Prace naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, nr 84, PWr.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top