120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Sprzężenie cierne w układach napędowych krótkich przenośników taśmowych

Lech Gładysiewicz 1  ,  
 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):65–75
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W bębnowych napędach przenośników taśmowych energia napędowa przekazywana z napędu do taśmy jest tym większa, im większy jest współczynnik tarcia między powierzchnią bębna a taśmy. Przenośniki taśmowe stosowane w górnictwie skalnym zazwyczaj pracują w warunkach zapylenia oraz oddziaływania warunków atmosferycznych. Przedstawiono metodę i wyniki badań współczynnika tarcia między taśmą i gumową płytą o powierzchni rowkowanej i powierzchni płaskiej, dla różnego stanu zanieczyszczeń tych powierzchni. Przeanalizowano wpływ zmian wartości współczynnika tarcia na sprzężenie cierne bębnowych napędów przenośników taśmowych.
 
REFERENCJE (8):
1. BIELIŃSKI D., 2009, Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej', Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB.
2. FURMANIK K., 2006, Drgania wzbudzane tarciem suchym. Teoria, eksperyment, symulacja, Rozprawy Monografie nr 157, AGH, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne.
3. GŁADYSIEWICZ L., 2003, Przenośniki taśmowe. Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. PWr.
4. GŁADYSIEWICZ L., WOZNIAK D., 2011, Badania współczynnika tarcia dla potrzeb modelowania sprzężenia ciernego taśmy przenośnikowej z cięgnem napędu pośredniego, Transport przemysłowy i maszyny robocze, nr 4 (14).
5. GŁĄB P., BIELIŃSKI D., MACIEJEWSKA K., 2004, Próba analizy zjawiska „stick-slip" dla elastomerów, Tribologia nr 4, 43-49.
6. KULINOWSKI P., 2012, Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników taśmowych, Wyd. AGH, Kraków.
7. KUŁACZ J., 2013, Wpływ rowkowania jednej z powierzchni pary ciernej guma-guma na współczynnik tarcia suwnego, Praca dyplomowa, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, PWr., niepubl.
8. WIELEBA W., 2002, Analiza procesów tribologicznych zachodzących podczas współpracy kompozytów PTFEze stalą, Prace naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, nr 84, PWr.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586