PL EN
The effective belt tension in short conveyor belt drives
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):65-75
 
ABSTRACT
The peripheral driving force of pulley belt conveyor drives depends on the coefficient of friction between the surface of the pulley and the conveyor belt. The conveyors used in the rock mining industry are typically operating under conditions influenced by dust contamination and various atmospheric factors. The paper presents the method and results of testing the coefficient of friction between the conveyor belt and a rubber plate with either grooved or smooth surface, considering different conditions of these surfaces, resulting from contamination. The paper includes the study of the impact of the varying coefficient of friction on the effective belt tension of pulley belt conveyor drives.
 
REFERENCES (8)
1.
BIELIŃSKI D., 2009, Tribologia elastomerów i gumy z perspektywy inżynierii materiałowej', Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB.
 
2.
FURMANIK K., 2006, Drgania wzbudzane tarciem suchym. Teoria, eksperyment, symulacja, Rozprawy Monografie nr 157, AGH, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne.
 
3.
GŁADYSIEWICZ L., 2003, Przenośniki taśmowe. Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. PWr.
 
4.
GŁADYSIEWICZ L., WOZNIAK D., 2011, Badania współczynnika tarcia dla potrzeb modelowania sprzężenia ciernego taśmy przenośnikowej z cięgnem napędu pośredniego, Transport przemysłowy i maszyny robocze, nr 4 (14).
 
5.
GŁĄB P., BIELIŃSKI D., MACIEJEWSKA K., 2004, Próba analizy zjawiska „stick-slip" dla elastomerów, Tribologia nr 4, 43-49.
 
6.
KULINOWSKI P., 2012, Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników taśmowych, Wyd. AGH, Kraków.
 
7.
KUŁACZ J., 2013, Wpływ rowkowania jednej z powierzchni pary ciernej guma-guma na współczynnik tarcia suwnego, Praca dyplomowa, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, PWr., niepubl.
 
8.
WIELEBA W., 2002, Analiza procesów tribologicznych zachodzących podczas współpracy kompozytów PTFEze stalą, Prace naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, nr 84, PWr.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top