PL EN
Valuation of industry noise impact in open-pit mining
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):89-97
 
ABSTRACT
The paper attempts to assess the impact range of the acoustic field of investment by extending the operating borders. The analysis has identified four noise protected areas located in the vicinity of the new investment. The calculations showed that the sound level does not exceed the limit values in three out of four respondents observation points. As the cause of the exceedance in the fourth one it indicates the location of sources, duration of their work and the lack of natural obstacles that could lower the noise impact.
 
REFERENCES (6)
1.
CZAJKA L, OLSZEWSKI R., 2000, Zagadnienia modelowania rzeczywistych źródeł dźwięku metodami numerycznymi, Mat. XXVII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice--Wisła.
 
2.
ENGEL Z., PIOTROWSKI M., 1998, Badania rozchodzenia się dźwięku w wybranych rzeczywistych warunkach środowiska, Mat. XXVII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice-Wisła.
 
3.
Program HPZ, 2001, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie ws.
 
5.
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U.2012.1109. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2013.1232 ze zm. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale.
 
6.
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U.2013.1235.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top