PL EN
WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW TERMICZNYCH DLA ODDZIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH W OPARCIU O POMIARY KOPALNIANE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Franciszek Rosiek   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):155-165
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prowadzenie wariantowych obliczeń rozpływu powietrza z prognozą temperatury dla lokalnych sieci wentylacyjnych oddziałów przygotowawczych i eksploatacyjnych wymaga znajomości dla poszczególnych bocznic szeregu parametrów. Ustalenie ich wymiarów geometrycznych i parametrów aerodynamicznych nie stanowi większego problemu, natomiast w przypadku wykorzystywania do prognozy temperatury powietrza metody J. Voss’a, problem stanowi wyznaczenie uśrednionych wartości współczynnika ciepła konwekcyjnego i ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła w wilgotnym górotworze otaczającym wyrobiska lokalnych sieci wentylacyjnych oddziałów przygotowawczych i eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania współczynników s ε i λe dla oddziałowych sieci wentylacyjnych z wykorzystaniem wyników pomiarów temperatur powietrza przeprowadzonych w wybranych bocznicach tych sieci.
 
REFERENCJE (4)
1.
ROSIEK F., TCHÓRZEWSKI J., URBAŃSKI J.: Prognozowanie temperatury powietrza w kopalniach LGOM zmodyfikowaną metodą J. Voss’a z wykorzystaniem mikrokomputerów. Cuprum nr 1 /88.
 
2.
ROSIEK F., SIKORA M., URBAŃSKI J.: Zastosowanie metody J. Voss’a do prognozowania temperatury powietrza w wyrobiskach kopalń LGOM, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Pol. Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały nr 18, Wrocław 1989.
 
3.
ROSIEK F., SIKORA M., URBAŃSKI J.: Wyznaczanie współczynników dla metody J. Voss’a w oparciu o pomiary kopalniane, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Pol. Wrocławskiej nr 105, Seria: Konferencje nr 38, Wrocław 2003.
 
4.
VOSS J.: Grubenklima, Gluckauf-Betriebsbucher, Band 27, Essen 1981.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top