120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Effectiveness of active rockburst prevention method in close vicinity of faults in G-7/5 mining panel in "Rudna" copper ore mine

 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
Mining Science 2010;131(38):67–88
ABSTRACT
Rockburst prevention methods used in 2006–2009 in G-7/5 mining panel in “Rudna” copper ore mine were presented in the paper. Mining-and-geological conditions as well as seismic activity were depicted. The effectiveness of active methods for rockburst hazard limitation was evaluated by means of seismological data. The number and energy of tremors provoked with blasting and the number of intermediate and delayed provoked tremors were analysed in relation to complex mining-and-geological conditions in the panel to determine how effective active rockburst prevention methods were.
CORRESPONDING AUTHOR
Anna Gogolewska
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
REFERENCES (4):
1. BUTRA J., Rozwój metod profilaktyki tąpaniowej w górnictwie rud miedzi, Materiały konferencyjne Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Technicznego Tąpania, Ustroń, 2002. 88 A. GOGOLEWSKA.
2. BUTRA J., KICKI J., Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków, 2003.
3. GOSZCZ A., Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej nr 2, Kraków, 1999.
4. KŁECZEK Z., Grupowe strzelanie przodków jako element profilaktyki tąpaniowej kopalniach rud miedzi LGOM, Kraków, 2004.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586