120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

WPŁYW SKŁADNIKÓW MINERALNYCH ROZPUSZCZONYCH W WODZIE PITNEJ NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Mining Science 2008;X(1):39–48
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule omówiono wpływ mikro i makroskładników zawartych w wodzie przeznaczonej do spożycia na organizm ludzki oraz wpływ spożycia wody demineralizowanej na zdrowie człowieka.
 
REFERENCJE (17):
1. ANGIELSKI S.: Biochemia kliniczna i analityka. PZWL. Warszawa 1990.
2. DROBNIK M., Ocena wpływu wody dejonizowanej na wybrane składniki gospodarki tłuszczowej, węglowodanowej i białkowej, morfologię oraz równowagę kwasowo-zasadową we krwi szczurów. Roczniki PZH, Warszawa 2002, zeszyt 53, nr 1, s. 27–32.
3. DROBNIK M., LATOUR T., Wpływ wody dejonizowanej na stan zdrowotny ludności. Roczniki PZH, Warszawa 2002, zeszyt 53, nr 2, s.187–195.
4. DROBNIK M., LATOUR T., Ocena wpływu wody dejonizowanej na poziom podstawowych elektrolitów we krwi i moczu zwierząt doświadczalnych. Roczniki PZH, Warszawa 2005, zeszyt 56, nr 3, s. 283–289.
5. Guidelines on health aspects of water desalination. ETS/80.4, WHO, Genewa 1980.
6. KONDRATIUK V.A., On the health significance of microelements in low–mineral water, Gig Sanit 1989, 2. pp. 81–82.
7. KOZISEK F., Health risks from drinking demineralised water. In: Water, Sanitation and HealthProtection and the Human Environment, WHO, Genewa 2005, pp. 148–163.
8. MASIRONi R., The health importance of trace elements in water. Tribune de CEBE–DEAN, 1978, pp. 363–372.
9. MASON W.P., SHALALA D., FRIEDMAN D., Water and health. Comm. of the Nat. Acad. of Sci.,1977, pp. 440–447.
10. LATOUR T., Wody butelkowane i warunki zabezpieczenia ich jakości zdrowotnej. Bezpieczeństwo i Higiena śywności, nr 3, 2004.
11. PAZDRO Z., Hydrogeologia, Wyd. Geol., Warszawa 1990.
12. ZIEMIAŃSKI Ś., Rola równowagi wodno–mineralnej w organizmie, Agro Przemył, nr specjalny lato 2006.
13. www.doskonalawoda.pl.
14. www.hydropure.com.pl.
15. www.mineralwaters.org.
16. www.mpwik.wroc.pl.
17. www.trendyfood.pl.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586