PL EN
Influence of adhesion on stress-strain condition alongside of a full column resin cartridge rock bolt
 
Więcej
Ukryj
1
AGH University of Science and Technology
 
2
Donetsk National Technical University
 
 
Autor do korespondencji
Kateryna Sheptak   

AGH University of Science and Technology
 
 
Mining Science 2021;28:233-245
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono badania podkreślająсe aktualność i problematykę tematu i są ważnym udowodnieniem światowych trendów w stosowaniu chemicznego mocowania chodników górniczych za pomocą systemu kotew. Podane wyniki modelowania numerycznego zmiany stanu naprężenia i odkształcenia górotworu w połączeniu “kotew-spoiwo-masyw skalny” w zależności od wskażnika spójności substancji mocującej żerdź kotwy. Analiza wyników modelowania pozwala stwierdzić że dla stanu naprężenia i odkształcenia żerdzi w przypadku spójności o wysokiej wartości ze skałą jest niebezpiecznym warunkiem w związku z tym że dochodzi do formowania dużych lokalnych rozciągających naprężeń i deformacji. Analiza wywołujących się naprężeń pozwoli na zoptymalizowane stosowanie obudowy kotwowej.
 
REFERENCJE (23)
1.
CAO J., ZHANG N., WANG S., QIANA D., XIEA Z., 2020, Physical model test study on support.
 
2.
of super pre-stressed anchor in the mining engineering, Engineering Failure Analysis, 118, 104833.
 
3.
GHADIMI M., 2017, Effect of profile bolt in bond strength fully grouted rock bolts using analytical andexperimental methods, International Journal of Mining and Mineral Engineering, Vol. 8, Issue 2, 156–168.
 
4.
HOIEN A.H., LI C.C., ZHANG N., 2021, Pull-out and Critical Embedment Length of Grouted Rebar Rock Bolts-Mechanisms when Approaching and Reaching the Ultimate Load, Rock Mechanics and Rock Engineering, 54, 1–18.
 
5.
JAHANGIR Е., BLANCO-MARTÍN L., HADJ-HASSEN F., TIJANI M., 2021, Development and application of an interface constitutive model for fully grouted rock-bolts and cable-bolts, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 13 (4), 811–819; https://doi.org/10.1016/.j.jrm....
 
6.
KORZENIOWSKI W., 2006, Evaluation of State of Underground Gateroads and Rooms Based on Empirical Research Method, Wydawnictwo AGH University of Science and Technology, Mono-graphs, ISSN 0867-6631, Cracow.
 
7.
LI C., 2012, Performance of D-bolts Under Static Loading, Rock Mechanics and Rock Engineering,45 (2), 183–192.
 
8.
LI C.C., 2020, Principles and methods of rock support for rock burst control, Journal of Rock Me-chanics and Geotechnical Engineering, 12, 1–14.
 
9.
LI C., STJERN G., MYRVANG A., 2014, A review on the performance of conventional and energy-absorbing rockbolts, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 6, 315–327.
 
10.
LI L., HAGAN P., SAYDAM S., HEBBLEWHITE B., 2016, Shear resistance contribution of support systems in double shear test, Tunnelling and Underground Space Technology, 56, 168–175.
 
11.
PRUŠKA J., 2017, Modelling rock mass improvement using rock bolts, Acta Polytechnica CTU Pro-ceedings, 10, 43–47.
 
12.
SAKHNO I., SAKHNO, S., ISAIENKOV О., Kurdiumow D., 2019, Laboratory studies of a high-strength roof bolting by means of self-extending mixtures, Mining of Mineral Deposits, 13 (2), 17–26.
 
13.
SAKHNO I., SAKHNO S., KURDIUMOW D., SHVETS I., 2018, Studies of new nonadhesive an-choring, Mining of Mineral Deposits, Vol. 12, Issue 2, 85–94.
 
14.
SHEN J., 2021, Experimental study on anchorage performance of resin grout with steel segment, Advances in Civil Engineering, Vol. Article ID 5580555, 19 pp.
 
15.
SKRZYPKOWSKI K., 2021, An Experimental Investigation into the Stress–Strain Characteristic under Static and Quasi-Static Loading for Partially Embedded Rock Bolts, Energies, 14, 1483.
 
16.
SKRZYPKOWSKI K., KORZENIOWSKI W., ZAGÓRSKI K., ZAGÓRSKA A., 2020, Modified rock bolt support for mining method with controlled roof bending, Energies, Vol. 13, No. 8, pp. 1–20.
 
17.
WEN Z., JIANG Y., HAN Z, YANG S., WANG X., 2016, Bolting Principles of a New Energy-Absorbing Expandable Rock Bolt, Engineering Transactions, Vol. 64, Issue 1, 89–103.
 
18.
WU K., SHAO Z.S., QIN S., WEI W., CHU Z., 2021, A critical review on the performance of yielding supports in squeezing tunnels, Tunn. Undergr. Space Technol., Vol. 114, 103815.
 
19.
WU X., JIANG Y., WANG G., GONG B., GUAN Z., DENG T., 2019, Performance of a New Yielding Rock Bolt Under Pull and Shear Loading Conditions, Rock Mechanics and Rock Engineering, 52, 3401–3412.
 
20.
YOKOTA Y., ZHAO Z., SHANGA J., NIE W., DATE K., IWANO K., OKADA Y., 2019, Effect of bolt configuration on the interface behaviour between a rock bolt and bond material: A compre-hensive DDA investigation, Computers and Geotechnics, 105, 116–128.
 
21.
ZHAO X., ZHANG S., ZHU Q., LI H., CHEN G., ZHANG P., 2020, Dynamic and static analysis of.
 
22.
a kind of novel J energy-releasing bolts, Geomatics. Natural. Hazards Risk, Vol. 11, 2486–2508.
 
23.
ZESHENG D., BOTAO Q., FUCHAO T., 2016, Numerical analysis of the effects of rock bolts on stress redistribution around a roadway, International Journal of Mining Science and Technology, 26 (6), 975–980.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top