PL EN
Wybrane programy komputerowe wykorzystywane w górnictwie - przegląd zastosowań
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Pactwa
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2009;128(36):169-179
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono dostępne na światowym rynku rodzaje oprogramowania komputerowego wraz z przykładami jego zastosowania, m.in. w modelowaniu struktur geologicznych, obliczaniu zasobów, projektowaniu kopalń. Zaprezentowane przykłady stanowią reprezentatywny fragment zbioru narzędzi, które z coraz większym powodzeniem wykorzystywane są w rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień geologiczno-górniczych.
 
REFERENCJE (21)
1.
FRANKOWSKI R., GADEK A., Cyfrowy model stratygraficzny i jakościowy złoża węgla brunatnego stworzony przy użyciu oprogramowania górniczego ,, MineScape" firmy Mincom, Górnictwo Odkrywkowe, nr 1-2, 2006, 96-102.
 
2.
GIBBS B. L., Modeling Makes the Difference, Engineering & Mining Journal, Vol. 204, Iss. 4, 2003, 22-26.
 
3.
HEJMANOWSKI R., Graficzna projekcja danych dla celów efektywnego projektowania eksploatacji górniczej w warunkach ochrony powierzchni, w: http://galaxy.uci.agh.edu.pl (lipiec 2008).
 
4.
JURDZIAK L.P., Zintegrowany pakiet programów Datamine - nowe wyzwania, Wiadomości Górnicze, nr 6/93, 1993, 133-136.
 
5.
KAISER P.K., HENNING J.G., COTESTA L., DASYS A., Innovations In mine planning and design utilizing collaborative immersive virtual reality (CIRV), 104th CIM Annual General Meeting, 28 April-1 May 2002, Vancouver, BC.
 
6.
KAPAGERDIS I.K., The Future of Mine Planning Software - New Tools and Innovations, in: http://uk.geocities.com/adapti... (lipiec 2008).
 
7.
KARU V., VASTRIK A., VALGMA I., Application of modelling tools in Estonian oil shale mining area, oil shale, Vol. 25, No. 2 Special, 2008, 135-144.
 
8.
KICKI J., TADEUSIEWICZ R., Informatyka w górnictwie i nie tylko - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 23, Zeszyt specjalny, 4, 2007, 111-135.
 
9.
KOZIOŁ W., KAWALEC P.; Zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych do planowania zagospodarowania terenówpogórniczych., w: http://home.agh.edu.pl (lipiec 2008).
 
10.
Mining Magazine, Model behaviour. Vol. 194, Nr 2, February 2006.
 
11.
Mining Magazine, Fingertip planning, Vol. 194, No. 3, March 2006, 18-22.
 
12.
NAWORYTA W., Analiza i modelowanie danych geologicznych z wykorzystaniem narzędzi geo-statystycznych dla celów projektowania górniczego, Górnictwo Odkrywkowe, nr 1-2, 2006.
 
13.
prezentacja opracowana w instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu Foresight nr WKPJ/1.4.5/2/2006/4/7585/2006 „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego" realizowanego pod kierunkiem IGO „Poltegor-Instytut', Wrocław 2008.
 
14.
PROBIERZ K., MARCISZ M., Nowe szanse i możliwości wykorzystania programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map górniczo-geologicznych - ich znaczenie w procesie kontroli jakości węgla i planowania produkcji kopalni. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 23, Zeszyt specjalny, 4, 2007, 259-266.
 
15.
SIATA E., Model geologiczny złoża i jego rola w zarządzaniu produkcją, w: Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Materiały Konferencyjne, 2008.
 
16.
SIDES E. J., Geological modelling of mineral deposit for prediction in mining, Geol. Rundsch., 86, 1997, 342-353.
 
17.
SKOWRONEK A., Zastosowanie oprogramowania Surpac do celów górniczo-geologicznej obsługi złóż, Górnictwo Odkrywkowe, nr 2-3, 2000, 254-263.
 
18.
ZAGOŻDŻON P. P., ŁAGOWSKA A., Wykorzystanie narzędzi projektowych oprogramowania geologiczno-górniczego do wizualizacji dawnych kopalń podziemnych Dolnego Śląska, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117, Studia i Materiały Nr 32, 2006, 383-388.
 
19.
www.datamine.co.uk - październik 2008.
 
20.
www.goldensoftware.com - październik 2008.
 
21.
www.mirarco.org - październik 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top