PL EN
Computer software used in mining industry - review of aplications
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Corresponding author
Katarzyna Pactwa
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2009;128(36):169-179
 
ABSTRACT
The article describes software which is used e.g. in geological modelling, reserve calculation, mine design. The examples are part of tools which are used more and more frequently to solve geologicalmining problems
 
REFERENCES (21)
1.
FRANKOWSKI R., GADEK A., Cyfrowy model stratygraficzny i jakościowy złoża węgla brunatnego stworzony przy użyciu oprogramowania górniczego ,, MineScape" firmy Mincom, Górnictwo Odkrywkowe, nr 1-2, 2006, 96-102.
 
2.
GIBBS B. L., Modeling Makes the Difference, Engineering & Mining Journal, Vol. 204, Iss. 4, 2003, 22-26.
 
3.
HEJMANOWSKI R., Graficzna projekcja danych dla celów efektywnego projektowania eksploatacji górniczej w warunkach ochrony powierzchni, w: http://galaxy.uci.agh.edu.pl (lipiec 2008).
 
4.
JURDZIAK L.P., Zintegrowany pakiet programów Datamine - nowe wyzwania, Wiadomości Górnicze, nr 6/93, 1993, 133-136.
 
5.
KAISER P.K., HENNING J.G., COTESTA L., DASYS A., Innovations In mine planning and design utilizing collaborative immersive virtual reality (CIRV), 104th CIM Annual General Meeting, 28 April-1 May 2002, Vancouver, BC.
 
6.
KAPAGERDIS I.K., The Future of Mine Planning Software - New Tools and Innovations, in: http://uk.geocities.com/adapti... (lipiec 2008).
 
7.
KARU V., VASTRIK A., VALGMA I., Application of modelling tools in Estonian oil shale mining area, oil shale, Vol. 25, No. 2 Special, 2008, 135-144.
 
8.
KICKI J., TADEUSIEWICZ R., Informatyka w górnictwie i nie tylko - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 23, Zeszyt specjalny, 4, 2007, 111-135.
 
9.
KOZIOŁ W., KAWALEC P.; Zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych do planowania zagospodarowania terenówpogórniczych., w: http://home.agh.edu.pl (lipiec 2008).
 
10.
Mining Magazine, Model behaviour. Vol. 194, Nr 2, February 2006.
 
11.
Mining Magazine, Fingertip planning, Vol. 194, No. 3, March 2006, 18-22.
 
12.
NAWORYTA W., Analiza i modelowanie danych geologicznych z wykorzystaniem narzędzi geo-statystycznych dla celów projektowania górniczego, Górnictwo Odkrywkowe, nr 1-2, 2006.
 
13.
prezentacja opracowana w instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu Foresight nr WKPJ/1.4.5/2/2006/4/7585/2006 „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego" realizowanego pod kierunkiem IGO „Poltegor-Instytut', Wrocław 2008.
 
14.
PROBIERZ K., MARCISZ M., Nowe szanse i możliwości wykorzystania programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map górniczo-geologicznych - ich znaczenie w procesie kontroli jakości węgla i planowania produkcji kopalni. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 23, Zeszyt specjalny, 4, 2007, 259-266.
 
15.
SIATA E., Model geologiczny złoża i jego rola w zarządzaniu produkcją, w: Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Materiały Konferencyjne, 2008.
 
16.
SIDES E. J., Geological modelling of mineral deposit for prediction in mining, Geol. Rundsch., 86, 1997, 342-353.
 
17.
SKOWRONEK A., Zastosowanie oprogramowania Surpac do celów górniczo-geologicznej obsługi złóż, Górnictwo Odkrywkowe, nr 2-3, 2000, 254-263.
 
18.
ZAGOŻDŻON P. P., ŁAGOWSKA A., Wykorzystanie narzędzi projektowych oprogramowania geologiczno-górniczego do wizualizacji dawnych kopalń podziemnych Dolnego Śląska, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 117, Studia i Materiały Nr 32, 2006, 383-388.
 
19.
www.datamine.co.uk - październik 2008.
 
20.
www.goldensoftware.com - październik 2008.
 
21.
www.mirarco.org - październik 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top