PL EN
Sources and environmental cost of waste management in KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Corresponding author
Justyna Górniak-Zimroz
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2009;128(36):102-116
 
ABSTRACT
The paper deals with waste management problem in one of the biggest industrial waste producer – KGHM POLSKA MIEDŹ S. A. The aim of the paper is to present waste management in KGHM departments, namely identification and description of waste sources in copper production process. Based on literature analysis a scheme of copper ore mining and processing technology is proposed. It is focused on sources and types of waste and ways of waste development. Some aspect of financial issues are also investigated, an environmental cost related to waste dumping (unit price based on government environmental regulation) is estimated.
 
REFERENCES (13)
1.
KOTARSKA I., MIZERA A., Gospodarka odpadami w KGHM Polska Miedź S.A. - stan i perspektywy, Centrum Badawczo-Projektowe CUPRUM, nr 13, Wrocław 1999.
 
2.
KOTARSKA I., MIZERA A., NIERZEWSKA A., Rozpoznanie rodzajów i ilości odpadów mineralnych i organicznych przydatnych do rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów z flotacji rud miedzi. Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM, nr 4 (41), Wrocław 2006.
 
3.
MIZERA A., GROTOWSKI A., Charakterystyka i możliwości zagospodarowania odpadów z przeróbki rud miedzi, seminarium Naukowe Komitetu Górnictwa PAN - Sekcja Wykorzystania Kopalin, KGHM Polska Miedź SA., pt. „Współczesne problemy przeróbki rudy miedzi w Polsce", Polkowice 2000.
 
4.
MIZERA A., NIERZEWSKA M., PIĄTKOWSKI J„ Aspekty środowiskowe gospodarczego wykorzystania żużli hutniczych powstających w KGHM Polska Miedź S.A., Cuprum nr 13, Wrocław 1999.
 
5.
NIERZEWSKA M., MIZERA A., Bilans rodzajowo-ilościowy odpadów przemysłowych wytwarzanych w KGHM Polska Miedź S.A. i w województwie dolnośląskim, możliwych do składowania podziemnego, nr 1 (34), Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM, Wrocław 2005.
 
6.
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w 2004 roku (DzU 2003.50.782).
 
7.
Ochrona Środowiska - Biuletyn 2001, KGHM Polska Miedź S.A.
 
8.
Ochrona Środowiska - Biuletyn 2002-2004, KGHM Polska Miedź S.A.
 
9.
Raport o Stanie Środowiska w województwie dolnośląskim w 2006 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wrocław 2007.
 
10.
Raport o Stanie Środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wrocław 2008.
 
11.
SZAFRAN A., KOTARSKA I., Bilans i gospodarcze wykorzystanie odpadów specyficznych powstających w przemyśle metali nieżelaznych, Cuprum nr 23, Wrocław 2002.
 
12.
SPECZIK S., BACHOWSKI C, MIZERA A., GROTOWSKI A., Stan aktualny i perspektywy gospodarki odpadami stałymi w KGHM Polska Miedź S.A., Warsztaty „Zagrożenia naturalne w górnictwie", 2003.
 
13.
www.kghm.pl - strona internetowa KGHM Polska Miedź S. A., kwiecień 2008.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top