PL EN
Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
2
Instytut Szkła Ceramiki, Materiałów Ognitrwałych i Budowlanych, Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych, 31-983 Kraków, ul. Cementowa 1
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stefan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
Mining Science 2009;125(35):105–112
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań w skali półtechnicznej kruszywa lekiego z surowców odpadowych. Surowce, które zastosowano do produkcji to uwodnione osady ściekowe z oczyszczalni ścieków, pyły krzemionkowe i pyły odpadowego szkła. Otrzymane kruszywo przebadano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13055-1:2003. Badania potwierdziły, że jakość otrzymanego kruszywa lekkiego jest porównywalna z jakością keramzytu.
 
REFERENCJE (9)
1.
GALOS K, Źródła, produkcja i znaczenie gospodarcze kruszyw sztucznych w Polsce, Prace Nauk. Inst. Górn. PWr. nr 121, seria Konferencje nr 50, Wrocław 2008.
 
2.
GÓRALCZYK S., MAZELA A., UZUNOW E., Badanie możliwości otrzymywania kruszywa sztucznego z osadów ściekowych, odpadów wydobywczych z górnictwa skalnego i odpadowego szkła z gospodarki komunalnej energooszczędną metoda termiczną, Prace Nauk. Inst. Górn. PWr. nr 121, seria Konferencje nr 50, Wrocław 2008.
 
3.
PICHÓR W., LATOSIŃSKA J. Możliwości wykorzystania keramzytu modyfikowanego komunalnym osadem ściekowym do wytwarzania betonów lekkich, Mat. konf. Dni betonu. Tradycja i nowoczesność, Kraków 2006.
 
4.
PN-EN 13055-1:2003. Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i wypełnień.
 
5.
PN-EN 1744-3:2004. Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.
 
6.
PN-EN 1097-6:2002. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Części: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
 
7.
PN-EN 1097-3:2000. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej ijamistości.
 
8.
PN-EN 1233:2000. Jakość wody. Oznaczanie chromu. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
 
9.
PN- ISO 8288:2002. Jakość wody. Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu. Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586