PL EN
Light-weight aggregates from sewage sludge and mineral waste
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
2
Instytut Szkła Ceramiki, Materiałów Ognitrwałych i Budowlanych, Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych, 31-983 Kraków, ul. Cementowa 1
 
 
Corresponding author
Stefan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2009;125(35):105-112
 
ABSTRACT
The paper presents the results of the test on the semi-technical scale for light-wight aggregate received from waste materials. To the production have been applied such raw materials like hydrated sludge from waste water treatment plant, dust of silica dust of waste glass. Received aggregates have been tested in the accordance with the requirements of European Standard PN-EN 13055-1:2003. Test have been shown that the quality of the received artificial light-wight aggregate is comparable to the quality of keramsite.
 
REFERENCES (9)
1.
GALOS K, Źródła, produkcja i znaczenie gospodarcze kruszyw sztucznych w Polsce, Prace Nauk. Inst. Górn. PWr. nr 121, seria Konferencje nr 50, Wrocław 2008.
 
2.
GÓRALCZYK S., MAZELA A., UZUNOW E., Badanie możliwości otrzymywania kruszywa sztucznego z osadów ściekowych, odpadów wydobywczych z górnictwa skalnego i odpadowego szkła z gospodarki komunalnej energooszczędną metoda termiczną, Prace Nauk. Inst. Górn. PWr. nr 121, seria Konferencje nr 50, Wrocław 2008.
 
3.
PICHÓR W., LATOSIŃSKA J. Możliwości wykorzystania keramzytu modyfikowanego komunalnym osadem ściekowym do wytwarzania betonów lekkich, Mat. konf. Dni betonu. Tradycja i nowoczesność, Kraków 2006.
 
4.
PN-EN 13055-1:2003. Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i wypełnień.
 
5.
PN-EN 1744-3:2004. Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.
 
6.
PN-EN 1097-6:2002. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Części: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
 
7.
PN-EN 1097-3:2000. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej ijamistości.
 
8.
PN-EN 1233:2000. Jakość wody. Oznaczanie chromu. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej.
 
9.
PN- ISO 8288:2002. Jakość wody. Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu. Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top