120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Żużel odpadowy z pieca elektrycznego huty miedzi "Głogów" jako surowiec do produkcji kruszyw

Paweł Gambal 1  ,  
 
1
KGHM Ecoren SA
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):71–81
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W referacie przedstawiono sposób powstawania odpadowego żużla z pieca elektrycznego w KGHM Polska Miedź SA, Oddział Huta Miedzi „Głogów” oraz sposoby jego aktualnego wykorzystania. Zaprezentowano koncepcję wykorzystania tego żużla jako surowca do produkcji kruszyw drogowych, a także wyniki badań przeprowadzonych podczas opracowywania założeń projektowych do przemysłowego jej wdrożenia.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Gambal   
KGHM Ecoren SA, 59 – 301 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45A
 
REFERENCJE (4):
1. STAROWICZ A., GAMBAL P., Wykorzystanie żużli pomiedziowych do produkcji kruszyw drogowych, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr., nr 121, seria konf. nr 50, Wrocław 2008.
2. GAMBAL P., Żużle pomiedziowe ich natura oraz przydatność gospodarcza, Zeszyty Nauk. Górnictwo, PŚl, nr 284, Gliwice 2008.
3. GALOS K., Trendy zmian w podaży kruszyw mineralnych w Polsce, Magazyn Autostrady 4/2009.
4. GAMBAL P., STAROWICZ A., GALOS K., Nowe sposoby zagospodarowania żużli pomiedziowych do produkcji kruszyw, Mat. XIX Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro, 4–6.11.2009.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586