120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

ANALIZA WYDAJNOŚCI UJĘĆ WÓD Z SAMOWYPŁYWEM PRZY UŻYCIU LINIOWEJ IDENTYFIKACJI MODELU ARMAX

Arkadiusz Liber 1  ,  
 
1
Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej
2
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
Mining Science 2006;VIII(1):129–134
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W pracy przedstawiono wyniki badań autorów w zakresie modelowania zmienności wydajności ujęć wód leczniczych z samowypływem. W modelowaniu zastosowano liniową identyfikację ARMAX. Jako dane wejściowe zastosowano wyniki pomiarów wydajności ujęcia Jerzy w Lądku Zdroju w latach 1997-2003. Otrzymane wyniki porównano z wynikami modelowania ujęcia Jerzy przy użyciu sieci neuronowych GRNN oraz modelowania falkowego. Uzyskane rezultaty wskazują na możliwość zastosowania liniowej identyfikacji modelu ARMAX w badaniach hydrogeologicznych, w szczególności zaś w badaniach wydajności ujęć wód leczniczych. Otrzymywane rezultaty są podobne do rezultatów otrzymywanych przy użyciu sieci neuronowych GRNN.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Arkadiusz Liber   
Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
 
REFERENCJE (9):
1. LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., Analiza falkowa wydajności ujęć wód leczniczych w Lądku Zdroju. Współczesne Problemy Hydrogeologii. Gdańsk, t.XI, cz.1. 377-380, 2003a.
2. LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., GRNN Modeling of Discharge of Curative Water Intakes in Szczawno Zdrój. AI-METH 2003. Artificial Intelligence Methods. November 5-7, Gliwice Poland, 2003b.
3. LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., Nowe metody badania wydajności ujęć eksploatowanych samoczynnie na przykładzie wód leczniczych w Sudetach, Współczesne Problemy Hydrogeologii. Gdańsk, t.XI, cz.1. 381-388, 2003c.
4. LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., Modelowanie wydajności ujęć termalnych wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie w Lądku Zdroju przy zastosowaniu sieci neuronowych. II Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Łódź. 111-114, 2003d.
5. LIBER A., LIBER E., Falkowe metody modelowania warunków hydrologicznych ujęć wód leczniczych z samowypływem. Acta Universitatis Wratislaviensis. Hydrogeologia (w druku), 2004.
6. LIBER-MADZIARZ E., Zmienność wydajności wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie ze złóż sudeckich. Praca doktorska. Raporty Inst. Gór. Ser. PRE nr 3. Politechnika Wrocławska, 2001.
7. LJUNG L., GLAD T., Modeling of Dynamic Systems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1994.
8. SODERSTROM T., STOICA P., System Identification, Prentice Hall International, London, 1989.
9. ZHANG Q., Wavelets and regression analysis, Wavelets and Statistics, Springer Verlag, New York, 1995.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586