PL EN
ANALIZA WYDAJNOŚCI UJĘĆ WÓD Z SAMOWYPŁYWEM PRZY UŻYCIU LINIOWEJ IDENTYFIKACJI MODELU ARMAX
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej
 
2
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Arkadiusz Liber   

Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):129-134
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań autorów w zakresie modelowania zmienności wydajności ujęć wód leczniczych z samowypływem. W modelowaniu zastosowano liniową identyfikację ARMAX. Jako dane wejściowe zastosowano wyniki pomiarów wydajności ujęcia Jerzy w Lądku Zdroju w latach 1997-2003. Otrzymane wyniki porównano z wynikami modelowania ujęcia Jerzy przy użyciu sieci neuronowych GRNN oraz modelowania falkowego. Uzyskane rezultaty wskazują na możliwość zastosowania liniowej identyfikacji modelu ARMAX w badaniach hydrogeologicznych, w szczególności zaś w badaniach wydajności ujęć wód leczniczych. Otrzymywane rezultaty są podobne do rezultatów otrzymywanych przy użyciu sieci neuronowych GRNN.
 
REFERENCJE (9)
1.
LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., Analiza falkowa wydajności ujęć wód leczniczych w Lądku Zdroju. Współczesne Problemy Hydrogeologii. Gdańsk, t.XI, cz.1. 377-380, 2003a.
 
2.
LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., GRNN Modeling of Discharge of Curative Water Intakes in Szczawno Zdrój. AI-METH 2003. Artificial Intelligence Methods. November 5-7, Gliwice Poland, 2003b.
 
3.
LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., Nowe metody badania wydajności ujęć eksploatowanych samoczynnie na przykładzie wód leczniczych w Sudetach, Współczesne Problemy Hydrogeologii. Gdańsk, t.XI, cz.1. 381-388, 2003c.
 
4.
LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., Modelowanie wydajności ujęć termalnych wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie w Lądku Zdroju przy zastosowaniu sieci neuronowych. II Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Łódź. 111-114, 2003d.
 
5.
LIBER A., LIBER E., Falkowe metody modelowania warunków hydrologicznych ujęć wód leczniczych z samowypływem. Acta Universitatis Wratislaviensis. Hydrogeologia (w druku), 2004.
 
6.
LIBER-MADZIARZ E., Zmienność wydajności wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie ze złóż sudeckich. Praca doktorska. Raporty Inst. Gór. Ser. PRE nr 3. Politechnika Wrocławska, 2001.
 
7.
LJUNG L., GLAD T., Modeling of Dynamic Systems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1994.
 
8.
SODERSTROM T., STOICA P., System Identification, Prentice Hall International, London, 1989.
 
9.
ZHANG Q., Wavelets and regression analysis, Wavelets and Statistics, Springer Verlag, New York, 1995.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top