PL EN
THE ANALYSIS OF INTAKES DISCHARGE OF OUTFLOWS WATERS WITH USE OF THE LINEAR IDENTIFICATION OF THE ARMAX MODEL
 
More details
Hide details
1
Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej
 
2
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Arkadiusz Liber   

Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):129-134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents the results of modelling the variability of discharge of medicinal waters with outflow. Linear identification of ARMAX model was used. Results of measurments of intake Jerzy (Lądek Zdrój) discharge from the 1997 - 2003 period were used as input data. Received results were compared with the results of modelling of intake Jerzy with usage of GRNN neural networks and wavelet modelling. Obtained results indicates possibilities of linear identification of ARMAX model usage in hydrogeological research, especially in medicinal waters discharge. Results are comparable with those obtained by neural networks GRNN usage.
 
REFERENCES (9)
1.
LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., Analiza falkowa wydajności ujęć wód leczniczych w Lądku Zdroju. Współczesne Problemy Hydrogeologii. Gdańsk, t.XI, cz.1. 377-380, 2003a.
 
2.
LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., GRNN Modeling of Discharge of Curative Water Intakes in Szczawno Zdrój. AI-METH 2003. Artificial Intelligence Methods. November 5-7, Gliwice Poland, 2003b.
 
3.
LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., Nowe metody badania wydajności ujęć eksploatowanych samoczynnie na przykładzie wód leczniczych w Sudetach, Współczesne Problemy Hydrogeologii. Gdańsk, t.XI, cz.1. 381-388, 2003c.
 
4.
LIBER A., LIBER-MADZIARZ E., Modelowanie wydajności ujęć termalnych wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie w Lądku Zdroju przy zastosowaniu sieci neuronowych. II Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Łódź. 111-114, 2003d.
 
5.
LIBER A., LIBER E., Falkowe metody modelowania warunków hydrologicznych ujęć wód leczniczych z samowypływem. Acta Universitatis Wratislaviensis. Hydrogeologia (w druku), 2004.
 
6.
LIBER-MADZIARZ E., Zmienność wydajności wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie ze złóż sudeckich. Praca doktorska. Raporty Inst. Gór. Ser. PRE nr 3. Politechnika Wrocławska, 2001.
 
7.
LJUNG L., GLAD T., Modeling of Dynamic Systems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1994.
 
8.
SODERSTROM T., STOICA P., System Identification, Prentice Hall International, London, 1989.
 
9.
ZHANG Q., Wavelets and regression analysis, Wavelets and Statistics, Springer Verlag, New York, 1995.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top