PL EN
ENVIRONMENT OF WORK IN THE LIGHT OF CURRENTLY STANDING REGULATIONS
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Zbigniew Nędza   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):135-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
With the day of entering Poland into the European Union the regulations relating to the opinion about environment of work were changed. The rules of protecting the workers from professional dangers in the place of work caused by air pollution, noise and vibrations were presented, they resulted from the Direction 148. There were also discussed regulations currently standing in Poland, concerning the examinations of physical, biological and cancerigenous compounds.
 
REFERENCES (6)
1.
Konwencja nr 148 Międzynarodowej organizacji Pracy dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjęta w Genewie 20 kwietnia 1977 r., Dz. U. 05.66.574 z 22 kwietnia 2005 roku.
 
2.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Socjalnej z dnia 20 grudnia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 03.21.180 z dnia 10 lutego 2003 roku.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Dz. U. 04.280.2771 z dnia 29 grudnia 2004 roku.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Dz. U. 05.81.716 z dnia 11 maja 2005 roku.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 05.73.645 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.
 
6.
Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 03.213.2081 z dnia 15 grudnia 2003 roku.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top