PL EN
EARLY DIAGNOSTIC OF VIBRATION DISEASE ON THE WORK PLACE IN ROCK MINING QUERIES
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Zbigniew Nędza   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):145-154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In rock mining queries, tools and machines producing mechanical vibrations are used in the production process. While using them, especially drillers and pneumatic hammers, the exceeding of allowable values occur very frequently. It can be presented by calculating the allowable exposure time, which for these tools is from several to more than ten minutes. Therefore at such big exposure to the vibration disease, the early diagnostic is of critical importance. The thermovision may be used in order to solve this problem, especially in case of pointwise vibration
 
REFERENCES (5)
1.
Praca zbiorowa pod redakcją KORADECKIEJ D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1979.
 
2.
Praca zbiorowa pod redakcją ZAWIESKI W.M.: Ocena ryzyka zawodowego. 1. Podstawy metodyczne. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1999.
 
3.
Konwencja nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami (Dz. U. nr 66/2005, poz. 574).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietna 2005 r. w sprawie badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 73/2005, poz. 645).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217/2002, poz.1833).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top