PL EN
OPERACYJNE STEROWANIE JAKOŚCIĄ WĘGLA BRUNATNEGO W ENERGETYCE NIEMIECKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Jurdziak   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):111-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono metody operacyjnego sterowania jakością węgla brunatnego w niemieckich koncernach energetycznych. Wskazano na dominującą rolę placu uśredniania i analizatorów składu strugi węgla. Wszechstronne działania modernizacyjne systemów maszynowych przyczyniły się do znaczącej redukcji kosztów produkcji energii. Dalsze rezerwy tkwią w doskonaleniu komputerowych metod planowania wydobycia, w których górnictwo niemieckie wykazuje pewien konserwatyzm.
 
REFERENCJE (16)
1.
BAHRT W., BAUCH T., Pre-cut operation in the Nochten opencast mine – Efficient overburden removal and winning on the basis of innovative equipment and use of suitable geological and technological models, Mine Planning & Equipment Selection, Taylor & Francis Group, London., 2004.
 
2.
BAYER A.K., et al., Innovative approaches to selective lignite mining by BWEs, Boundary detection using laser-induced fluorescence (LIF), World of Mining – Surface & Underground 56 (2004) No. 6.
 
3.
BEISSNER H., KULIK L., Planning and Controlling Opencast Lignite Mines in the Liberalised Electricity Market, Surface Mining, Braunkohle & Other Minerals, 54(2002) No.2.
 
4.
BEYER A., projektant RE GmbH - konsultacje, konferencja użytkowników Datamine, Wells, 2004.
 
5.
BULOWSKI T., KÖRBER T., Operational GPS Innovations in the Rhenish Lignite Mining Area, Surface Mining, Braunkohle & Other Minerals, 56(2004) No.6.
 
6.
DAUS W., et al., Raw Coal Loading and Belt Conveyer System at the Nochten Opencast Mine, materiały firmy SIEMENS, tłumaczenie z Braunkohle Surface Mining 50, No. 2 March/April 1998.
 
7.
FABIAN G., 2003. Węgiel brunatny – reorganizacja. Biuletyn Górniczy, Nr 1-2 (91-92).
 
8.
GÄRTNER D., MARX H., Special mining operations at the Hambach opencast mine as a complement to quality-oriented lignite mining, Surface Mining, Braunkohle & Other Minerals, 55(2003) No.3.
 
9.
HARTUNG M., Lignite Mining Exposed to the Pressures of Cost Reductions and Environmental Requirements, Surface Mining, Braunkohle & Other Minerals, 52(2000) No.3.
 
10.
HEMPEL R-J., KULIK L., Planning and control of the Hambach Opencast Mine, World of Mining – Surface & Underground 56 (2004) No. 2, 2004.
 
11.
KELLER CH., 1998. Innovative Coal Blending System at the LAUBAG Nochten Opencast Mine, Metals, Mining &More No.2/98.
 
12.
NEUHAUS D., Rheinbraun Engineering und Wasser GmbH, materiały informacyjne, 2002.
 
13.
ROSENBERG H., Betriebsführungssysteme zur Kohlequalitätssteuerung bei RWE Rheinbraun, Bergbau 1, 2003.
 
14.
SIEMENS, Innovative Quality Assurance - New System for Lignite Blending Quality Assurance at Lausitzer Braunkohle AG, materiały reklamowe firmy Siemens., 1997.
 
15.
TRUMMER D., SCHERTLER V., Anwendung von Minescape bei der Bergbauplannung und Qualitätsicherung in der MIBRAG mbH, Proc. of the 6th Int. Symp. Continuous Surface Mining, Freiberg, 2001.
 
16.
WOOF M., Keep it clean - Process quality control ensures a consistent product, World Mining Equipment, October 1996.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top