PL EN
REAKTYWACJA MODELU ROZKŁADU UROBKU NA TAŚMIE PRZENOŚNIKA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Leszek Jurdziak   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):99-109
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przypomniano model Gładysza1 (Gładysz, 1964) opisujący stochastyczny proces załadunku urobku na przenośnik przez koparkę kołową wraz z jego konsekwencjami dla rozkładu mas (objętości) na taśmie. Porównano z nim inne modele opisane w (Czaplicki, 1994) pokazując ich nadmierne uproszczenia i brak właściwego wykorzystania do doboru wydajności przenośnika. Zwrócono uwagę na dwumodalność rzeczywistego rozkładu mas oraz omówiono potencjalne przyczyny i konsekwencje. Podano przyczyny, dla których modelowanie rozkładu mas na taśmociągu nabiera znowu istotnego znaczenia dla transportu taśmowego.
 
REFERENCJE (13)
1.
CZAPLICKI J.M, Uwagi krytyczne o modelowaniu analitycznym strumienia nosiwa na przenośniku. X Szkoła Jesienna - Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 75, Konferencje Nr 17, Wrocław 1994.
 
2.
FRANASIK K., ŻUR T., Urządzenia transportowe w górnictwie. Część 1. Systemy transportowe. Skrypt Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1979.
 
3.
GŁADYSIEWICZ L., JURDZIAK L., Wpływ zastosowania taśmowych napędów pośrednich na obniżenie kosztów eksploatacji przenośników w kopalniach rud miedzi. XI Szkoła Jesienna – Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 80, Konferencje Nr 20, Wrocław 1996.
 
4.
GŁADYSIEWICZ L., KAWALEC W., Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych przenośnika taśmowego dla zadanej wydajności. XII Szkoła Jesienna - Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 83, Konferencje Nr 22, Wrocław 1998.
 
5.
GŁADYSIEWICZ L., KAWALEC W., Możliwości zmniejszenia mocy napędu przenośników taśmowych w kopalni węgla brunatnego. III Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 98, Konferencje Nr 34, Wrocław 2002.
 
6.
GŁADYSZ S., Analiza statystyczna nieregularności rozkładu mas na taśmociągach i zwałowarkach obsługujących układ koparek i taśmociągów. Prace Naukowe Katedry Matematyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1964 (nie była opublikowana).
 
7.
OLEJNIK M., Koncepcja transportu taśmowego węgla brunatnego z odkrywki Szczerców do elektrowni „Bełchatów”. Praca magisterska, Politechnika Wrocławska 2004.
 
8.
SCHEFFZYK P., JAHN W., Nowoczesna technika napędów przenośników taśmowych. Transport Przemysłowy Nr 3(17)/2004.
 
9.
WIDZYK-CAPEHART E., McDONALD A., Rope shovel productivity improvements – site trials experimental design. MPES, Taylor & Francis Group 2004.
 
10.
ŻUR T., Modele obliczeniowe przenośników taśmowych uwzględniające losową zmienność obciążenia. V Międzynarodowe Sympozjum „Nowe kierunki i doświadczenia w zakresie budowy i eksploatacji taśm transporterowych i urządzeń z nimi współpracujących”, FTT Stomil Wolbrom, Ustroń 1997.
 
11.
ŻUR T., Projektowanie długich przenośników taśmowych dla nowych i modernizowanych systemów transportowych uruchamianych z początkiem XXI wieku. XII Szkoła Jesienna - Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 83, Konferencje Nr 22, Wrocław 1998.
 
12.
ŻUR T., Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1979.
 
13.
ŻUR T., HARDYGÓRA M., Przenośniki taśmowe w górnictwie. „Śląsk”. Katowice 1996.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top