PL EN
REACTIVATION OF THE MODEL OF MASS DISTRIBIUTION ON CONVEYOR BELT
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Corresponding author
Leszek Jurdziak   

Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2006;VIII(1):99-109
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Gładysz’s model (Gładysz, 1964) describing the stochastic process of BWE conveyor loading has been reminded together with its consequences on mass (volume) distribution on conveyor belt. Other models described in (Czaplicki, 1994) have been compared with it showing their over simplicity and lack of proper usage for selection of conveyor capacity. The attention has been focused on two-modal real distribution of mass and potential causes and consequences have been discussed. New reasons why modeling of mass distribution on conveyor has become once more important for belt conveyor transportation have been presented.
 
REFERENCES (13)
1.
CZAPLICKI J.M, Uwagi krytyczne o modelowaniu analitycznym strumienia nosiwa na przenośniku. X Szkoła Jesienna - Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 75, Konferencje Nr 17, Wrocław 1994.
 
2.
FRANASIK K., ŻUR T., Urządzenia transportowe w górnictwie. Część 1. Systemy transportowe. Skrypt Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1979.
 
3.
GŁADYSIEWICZ L., JURDZIAK L., Wpływ zastosowania taśmowych napędów pośrednich na obniżenie kosztów eksploatacji przenośników w kopalniach rud miedzi. XI Szkoła Jesienna – Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 80, Konferencje Nr 20, Wrocław 1996.
 
4.
GŁADYSIEWICZ L., KAWALEC W., Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych przenośnika taśmowego dla zadanej wydajności. XII Szkoła Jesienna - Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 83, Konferencje Nr 22, Wrocław 1998.
 
5.
GŁADYSIEWICZ L., KAWALEC W., Możliwości zmniejszenia mocy napędu przenośników taśmowych w kopalni węgla brunatnego. III Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 98, Konferencje Nr 34, Wrocław 2002.
 
6.
GŁADYSZ S., Analiza statystyczna nieregularności rozkładu mas na taśmociągach i zwałowarkach obsługujących układ koparek i taśmociągów. Prace Naukowe Katedry Matematyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1964 (nie była opublikowana).
 
7.
OLEJNIK M., Koncepcja transportu taśmowego węgla brunatnego z odkrywki Szczerców do elektrowni „Bełchatów”. Praca magisterska, Politechnika Wrocławska 2004.
 
8.
SCHEFFZYK P., JAHN W., Nowoczesna technika napędów przenośników taśmowych. Transport Przemysłowy Nr 3(17)/2004.
 
9.
WIDZYK-CAPEHART E., McDONALD A., Rope shovel productivity improvements – site trials experimental design. MPES, Taylor & Francis Group 2004.
 
10.
ŻUR T., Modele obliczeniowe przenośników taśmowych uwzględniające losową zmienność obciążenia. V Międzynarodowe Sympozjum „Nowe kierunki i doświadczenia w zakresie budowy i eksploatacji taśm transporterowych i urządzeń z nimi współpracujących”, FTT Stomil Wolbrom, Ustroń 1997.
 
11.
ŻUR T., Projektowanie długich przenośników taśmowych dla nowych i modernizowanych systemów transportowych uruchamianych z początkiem XXI wieku. XII Szkoła Jesienna - Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 83, Konferencje Nr 22, Wrocław 1998.
 
12.
ŻUR T., Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1979.
 
13.
ŻUR T., HARDYGÓRA M., Przenośniki taśmowe w górnictwie. „Śląsk”. Katowice 1996.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top