Analiza zmiennych warunków eksploatacyjnych na potrzeby diagnostyki technicznej układów napędowych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Robert Król
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
Mining Science 2010;131(38):89–100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawiono metody identyfikacji strugi urobku transportowanej przenośnikami ta- śmowymi stosowanymi w podziemnych kopalniach rud miedzi. Wykorzystano do tego celu funkcjonujące w kopalni systemy monitorowania prądów pobieranych przez silniki oraz system rejestrujący wydajność chwilową. Wykazano istnienie zmienności obciążeń o dużym zakresie, co ma bezpośredni wpływ na proces diagnozowania układów napędowych tych przenośników.
 
REFERENCJE (5)
1.
BARTELMUS W., Diagnostyka maszyn górniczych, Górnictwo Odkrywkowe, Wyd. Ślask, 1998.
 
2.
KRÓL R., ZIMROZ R., GŁADYSIEWICZ L., BARTELMUS W., Opracowanie metody zarządzania diagnostycznego parku maszynowego ciągłego systemu transportowego w kopalni O/ZG Polkowice- Sieroszowice – Analiza awaryjności systemu transportowego (etap 1), Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria SPR nr 07/2010 (niepublikowana).
 
3.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Identyfikacja warunków eksploatacyjnych na potrzeby diagnostyki przekładni planetarnej do napędu koła czerpakowego, Diagnostyka (Warszawa), 2006, nr 1, s. 151–158.
 
4.
MIGDALSKI J., Poradnik niezawodności. Podstawy matematyczne, Wydawnictwo przemysłu maszynowego „Wema”, Warszawa, 1982.
 
5.
KRÓL R., GŁADYSIEWICZ L., WAJDA A, HARDYGÓRA M., Przenośnik taśmowy o zwiększonej efektywności ekonomicznej i energetycznej zbudowany i eksploatowany wg zasad zrównoważonego rozwoju – Wyznaczenie zakresu obciążeń roboczych oraz wymagań trwałościowych dla określonego obszaru zastosowania (etap 5), Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria SPR nr 14/2010 (niepublikowana).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586