120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Geodezja przez internet

 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
Mining Science 2010;131(38):57–66
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W opracowaniu przedstawiono próbę opracowania metodologii nauczania geodezji, jako przedmiotu inżynierskiego na studiach wyższych, przygotowanego dla potrzeb i mentalności współczesnej młodzieży. Internet, jako narzędzie do nauki umożliwia szeroki dostęp do wiedzy. Zastosowanie nauczania przez sieć wprowadza nową jakość, która mobilizuje studentów do pracy, dając im jednocze- śnie swobodę wyboru czasu i miejsca nauki. W opracowaniu przedstawiono pomysł struktury organizacyjnej e-geodezji wraz z prezentacją przykładowego kursu, realizowanego na Politechnice Wrocławskiej.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tadeusz Głowacki
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCJE (11):
1. BARCIKOWSKI W., E-edukacja, Otwarte uniwersytety w internecie, w:6, forum teleinformatyki, Legionów, 2000.
2. JANCZURA A., Model kształcenia przez internet dla wybranych kursów podstawowych i specjalistycznych, Seminarium: Nowe media w edukacji, Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów, Wrocław, 2005.
3. GŁOWACKI T., E-seminarium na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Seminarium: Nowe media w edukacji, Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów, Wrocław, 2005.
4. KROKOSZ-KRYNKE Z., Ewolucja nauczania – od tradycyjnego do e-learningu (na przykładzie kursu), Seminarium: Nowe media w edukacji, Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów, Wrocław, 2005.
5. KUBIAK M., Próba stworzenia uniwersalnej definicji kształcenia na odległość, Czasopismo elektroniczne Wirtualna Edukacja Nr 17 http:/lttf.ieee.org/a31.html.
6. WALKOWIAK T., Kominukacja w systemach e-learningowych, VI ogólnopolska konferencja Internet, Wrocław, 2004.
7. WÓJCIK M., WYCZAŁEK I., Geodezja, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1999.
8. www.okno.pw.edu.pl.
9. www.puw.pl.
10. www.ox.ac.uk.
11. www.harvard.edu.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586