PL EN
Geodesy education via internet
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Tadeusz Głowacki
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2010;131(38):57-66
 
ABSTRACT
An attempt to work out teaching of geodesy as an engineering subject in higher education via Internet to suit the requirements and mentality of present-day youth has been presented. The Internet as a learning tool allows open access to education. Network education introduces new quality that mobilizes students to work and at the same time presents them with the choices of time and place of studying. In the paper the idea of an organizational structure of e-geodesy and presentation of similar courses realized at the Wrocław University of Technology are given.
 
REFERENCES (11)
1.
BARCIKOWSKI W., E-edukacja, Otwarte uniwersytety w internecie, w:6, forum teleinformatyki, Legionów, 2000.
 
2.
JANCZURA A., Model kształcenia przez internet dla wybranych kursów podstawowych i specjalistycznych, Seminarium: Nowe media w edukacji, Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów, Wrocław, 2005.
 
3.
GŁOWACKI T., E-seminarium na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Seminarium: Nowe media w edukacji, Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów, Wrocław, 2005.
 
4.
KROKOSZ-KRYNKE Z., Ewolucja nauczania – od tradycyjnego do e-learningu (na przykładzie kursu), Seminarium: Nowe media w edukacji, Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów, Wrocław, 2005.
 
5.
KUBIAK M., Próba stworzenia uniwersalnej definicji kształcenia na odległość, Czasopismo elektroniczne Wirtualna Edukacja Nr 17 http:/lttf.ieee.org/a31.html.
 
6.
WALKOWIAK T., Kominukacja w systemach e-learningowych, VI ogólnopolska konferencja Internet, Wrocław, 2004.
 
7.
WÓJCIK M., WYCZAŁEK I., Geodezja, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1999.
 
8.
www.okno.pw.edu.pl.
 
9.
www.puw.pl.
 
10.
www.ox.ac.uk.
 
11.
www.harvard.edu.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top