PL EN
Analysis of non-stationary operating conditions for diagnostics of drive units elements used in belt conveyor
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Robert Król
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2010;131(38):89-100
 
ABSTRACT
The paper deals with a problem of the identification of non-stationary operating conditions for belt conveyor condition monitoring working in underground copper ore mine reality. As a source data instantaneous output and instantaneous current consumed by electric motor have been used. These data have been taken from existing monitoring systems. It has been shown that in mixed, cyclic-continues transportation system, instantaneous load is a nonstationary process with wide range of variation. Before performing diagnosis, this variability has to be identified and described, for example by statistical analysis as proposed in the paper.
 
REFERENCES (5)
1.
BARTELMUS W., Diagnostyka maszyn górniczych, Górnictwo Odkrywkowe, Wyd. Ślask, 1998.
 
2.
KRÓL R., ZIMROZ R., GŁADYSIEWICZ L., BARTELMUS W., Opracowanie metody zarządzania diagnostycznego parku maszynowego ciągłego systemu transportowego w kopalni O/ZG Polkowice- Sieroszowice – Analiza awaryjności systemu transportowego (etap 1), Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria SPR nr 07/2010 (niepublikowana).
 
3.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Identyfikacja warunków eksploatacyjnych na potrzeby diagnostyki przekładni planetarnej do napędu koła czerpakowego, Diagnostyka (Warszawa), 2006, nr 1, s. 151–158.
 
4.
MIGDALSKI J., Poradnik niezawodności. Podstawy matematyczne, Wydawnictwo przemysłu maszynowego „Wema”, Warszawa, 1982.
 
5.
KRÓL R., GŁADYSIEWICZ L., WAJDA A, HARDYGÓRA M., Przenośnik taśmowy o zwiększonej efektywności ekonomicznej i energetycznej zbudowany i eksploatowany wg zasad zrównoważonego rozwoju – Wyznaczenie zakresu obciążeń roboczych oraz wymagań trwałościowych dla określonego obszaru zastosowania (etap 5), Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria SPR nr 14/2010 (niepublikowana).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top