PL EN
Hydrogeological conditions and mining operation brown coal deposits "Złoczew"
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Józef Sawicki
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2010;131(38):127-148
 
ABSTRACT
The article describes the hydrogeological conditions occurring very deep deposits of brown coal “Złoczew”, its place in the tectonic trench. Attention is drawn to the numerous faults, which caused quite a strong differentiation of the ceiling and floor deposits. The deposit is situated in the surroundings of the Upper Jurassic limestones, also heavily involved tectonic and places with developed karst phenomena. The nature of the geological structure, location of deposits and around tracks with very good local groundwater flow conditions indicate the necessity to choose slightly different drainage system than previously used in the pit, “Bełchatów” and “Szczerców”. At the same time the depth of the deposit and its strong hydration raises the question whether and under what conditions its operation would be economically justified.
 
REFERENCES (16)
1.
PŁOCHNIEWSKI Z. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, skala 1: 200 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Kalisz, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1989.
 
2.
RÓŻKOWSKI A. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, skala 1: 200 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Kluczbork, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1988.
 
3.
HERBICH P. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Złoczew, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
 
4.
PACHOLEWSKI A. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Wieluń, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
 
5.
HERBICH P. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Lututów, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
 
6.
RÓŻKOWSKI A. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Skomlin, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
 
7.
HERBICH P. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Widawa, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
 
8.
PACHOLEWSKI A. (red.), Mapa Hydrogeologiczna Polski, Min. Środowiska, skala 1:50 000 wraz z objaśnieniami, Arkusz Osjaków, Wyd. PIG, Warszawa 2000.
 
9.
BRANOWSKI J., MAŃKOWSKA A., Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1:200 000, arkusz Kalisz, Opracowanie: Inst. Geologiczny; Wyd. Geologiczne, Warszawa 1972.
 
10.
MIŁACZEWSKA E. (redakcja) Praca zbiorowa, Atlas tektoniczny Polski 1: 750 000, PIG, Warszawa 1998.
 
11.
Centralny Bank Danych Geologicznych; Odpisy 90 profili otworów badawczych, surowcowych – poszukiwawczych i hydrogeologicznych w otoczeniu złoża węgla brunatnego „Złoczew”.
 
12.
ZYGAR J., Kombinat Geologiczny „Zachód”, autor; Kompleksowa dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego „Złoczew” w kategorii C–2 (niepubl.), Centr. Archiw. Geologiczne PIG nr 4327/197, Wrocław 1979.
 
13.
SAWICKI J., Zmiany naturalnej infiltracji opadów do warstw wodonośnych pod wpływem głębokiego, górniczego drenażu, Ofic. Wyd. PWr., Wrocław 2000.
 
14.
SAWICKI J., DERKOWSKA-SITARZ M., Metody określenia udziału dopływów wód z zasobów dynamicznych i statycznych w całkowitym dopływie wód podziemnych do kopalń, Prace Nauk. Instyt. Górnictwa PWr. Nr 113, Studia i Materiały Nr 31, Wrocław 2005.
 
15.
WILK Z. (red.), Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa. Tom 1. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003.
 
16.
BUTRA J. (red.), Studium wykonalności zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Złoczew” – Koncepcja zagospodarowania zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Złoczew”, PWr., Wydz. Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top