PL EN
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS IN A BILATERAL MONOPOLY OF A MINE AND A POWER PLANT
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2008;X(1):97-111
 
ABSTRACT
The objective of this paper is identification of risk factors in a bilateral monopoly of a lignite mine and a power plant. The paper described a bilateral monopoly market and risk factors which appear on each step of value creation chain from the lignite deposit, through mine and power plant until the sale of electric energy an the energy market. The sources of risk have been depicted and different types of risk have been described including: political, economical, legal, social, geological, financial, technological, ecological, connected with fuel price variation, organizational and price of energy risk in long term planning horizon.
 
REFERENCES (16)
1.
BASTANTE F. G., TABOADA J.L., ALEJANO E. 2007. Alonso, Optimization tools and simulation methods for designing and evaluating a mining operation, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, September 08.
 
2.
BERNSTEIN P.L., 1997. Przeciw Bogom Niezwykłe Dzieje Ryzyka: WIG–Press, Warszawa.
 
3.
JURDZIAK L., 2000. Uwzględnienie Ryzyka Zmiany Ceny Surowców Przy Sporządzaniu Optymalnego Harmonogramu Rozwoju Kopalni i Ocenie Jej Opłacalnośc:, Konferencja „Zarządzanie ryzykiem finansowym”, Wrocław.
 
4.
JURDZIAK L., 2000. Zarządzanie ryzykiem nowych przedsięwzięć w górnictwie. Konferencja „Zarządzanie ryzykiem finansowym”, Wrocław.
 
5.
JURDZIAK L., 2004. Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie. Gornictwo Odkrywkowe Nr 7–8.
 
6.
JURDZIAK L., 2005. Wpływ struktury organizacyjno–właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Węgiel brunatny – energetyka – środowisko. IV Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego, Bełchatów, 6–8 czerwca. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 34, Seria: Konferencje, nr 112. Oficyna Wydaw. PWr., s. 299–308.
 
7.
JURDZIAK L., 2006. Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo?. Biuletyn Urzędu Regulacji Energergetyki nr 2, s. 24–33.
 
8.
JURDZIAK L., 2006. Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Energetyka. 2006 nr 2, s. 91–100.
 
9.
JURDZIAK L., 2007. Analiza ekonomiczna funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń odkrywkowych i teorii gier. Monografia. Oficyna Wyd. P.Wr. (w druku).
 
10.
JURDZIAK L., 2007. Schemat arbitraŜowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni: Cz. 1. Podstawy teoretyczne. Cz. 2. Zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. Górnictwo Odkrywkowe. R. 49, nr 1/2 , s. 81–88.
 
11.
JURDZIAK L., 2008. Inherent conflict of individual and group rationality in relations of a lignite mine and a power plant. International Mining Forum , Balkema (zgłoszony na konferencję).
 
12.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ L., 2007. Elementy analizy ryzyka przy ocenie opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego: Gospodarka surowcami mineralnymi, Kwartalnik, Tom 23– zeszyt specjalny, 131–150, PKG, Kraków.
 
13.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ L., 2008. Conditional and Monte Carlo simulation – tools for risk identification in mining projects: International Mining Forum , Balkema, (zgłoszony na konferencję).
 
14.
NAWORYTA W., MAZUREK S., 2007. Weryfikacja poprawności doboru gęstości sieci otworów rozpoznawczych dla określonego stopnia rozpoznania parametrów złoŜa z zastosowaniem metod geostatystycznych: GO 5–6.
 
15.
SNOWDEN D.V., GLACKEN I., NOPPE M., 2002. Dealing With Demands of Technical Variability and Uncertainty Along the Mine Value Chain, Value Tracking Symposium, Brisbane, Qld, 7–8 October 2002.
 
16.
VANN J., BERTOLI O. and JACKSON S., 2002. An Overview of Geostatistical Simulation for Quantifying Risk, Proceedings of the Geostatistical Association of Australasia Symposium "Quantifying Risk and Error" March.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top