PL EN
Integrated analysis of rock mass deformation within shaft protective pillar
 
More details
Hide details
1
KGHM CUPRUM Ltd. Research & Development Centre, Poland
 
2
University of New Brunswick (UNB), Department of Geodesy and Geomatics Engineering, Canada
 
 
Corresponding author
Ewa Warchala   

KGHM CUPRUM Ltd. Research & Development Centre, Poland
 
 
Mining Science 2015;22:23-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of the rock mass deformation resulting from mining in the vicinity of the shaft protection pillar. A methodology of deformation prediction is based on a deterministic method using Finite Element Method (FEM). The FEM solution is based on the knowledge of the geomechanical properties of the various geological formations, tectonic faults, types of mining systems, and the complexity of the behaviour of the rock mass. The analysis gave the stress and displacement fields in the rock mass. Results of the analysis will allow for design of an optimal mining system. The analysis is illustrated by an example of the shaft R-VIII Rudna Mine KGHM Polish Copper SA.
 
REFERENCES (13)
1.
BIENIAWSKI Z. T., 1984. Rock Mechanics Design and Tunneling, Balkema.
 
2.
BURTAN Z., 2011. Geomechaniczny model ośrodka transwersalnie izotropowego jako uproszczony model górotworu uwarstwionego, Górnictwo i Geoinżynieria R. 35, z. 1, pp. 13-23.
 
3.
DŻEGNIUK B., NIEDOJADŁO Z., SROKA A., 2003. Podstawy wymiarowania i eksploatacji szybowych filarów ochronnych, Szkoła Eksploatacji Podziemnej, pp. 77-93.
 
4.
JING, L., 2003. A review of techniques, advances and outstanding issues in numerical modeling for rock mechanics and rock engineering, Int, J. of Rock and Mining Sciences, Vol. 40, Issue 3, pp. 283-353.
 
5.
KNOTHE, S., 1984. Prognozowanie Wpływów Eksploatacji Górniczej, Publisher Śląsk.
 
6.
NIEDOJADLO Z., 2008. Problematyka eksploatacji złoża miedzi z filarów ochronnych szybów w warunkach LGOM, Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Rozprawy i monografie 177.
 
7.
NIEDOJADŁO Z., GRUSZCZYŃSKI W., 2010. Dokładność prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na szyby w warunkach LGOM, Przegląd Górniczy, Nr 34, pp. 65-74.
 
8.
POPIOŁEK et al., 1996. Wyznaczenie nowych granic filara ochronnego dla szybów R-I, R-II, R-V ZG Rudna oraz obiektów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy Zakładów Wzbogacenia Rudy, Kraków, KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna - praca niepublikowana.
 
9.
SAKURAI S., 1997. Lessons Learned from Field Measurements in Tunneling, Tunneling and Underground Space Technology, Vol. 12, No.4, pp. 453-460.
 
10.
SZOSTAK-CHRZANOWSKI A., CHRZANOWSKI A., WARCHALA E., 2014. Effect of Geological Faults on the Rock Mass Deformation in Open Pit Mines, 15. Geokinematischer Tag, Freiberg, 15-16 May.
 
11.
TAJDUS K., 2009. New method for determining the elastic parameters of rock mass layers in the region of underground mining influence. Int. Journal of Rock and Mining Sciences, 46, pp. 1296 – 1305.
 
12.
ZIENKIEWICZ O.C., TAYLOR R.L., 1989. The Finite Element Method, 4-th edition, McGraw Hill, London, Toronto.
 
13.
SZOSTAK-CHRZANOWSKI A., CHRZANOWSKI A., HIROJI A., 2011. Ground Subsidence Modeling based on Stress Redistribution in Rock Mass, Journal GIG, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2011, No. 2/1/2011, pp. 524-536.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top